Monday, 19 September 2011

Straw Peasant | Słomiane chłopki

EN: I want to share with you some photos of straw peasant that were displayed everyday with different gadgets/accessories to celebrate the end of harvest. The Commune Head in one village in Poland had this very nice idea. Previously no one cared about people good mood. Most of you know where the village is and who cared about the straw peasant. Thank you for lifting ours mood:) 

PL: Chcę się z Wami podzielić zdjęciami słomianych chlopków, którzy byli wystawieni na widok publiczny z róznymi akcesoraimi. Akcesoria zmieniały się każdego dnia, czasami byly bardzo aktualne, jak np. podczas meczu Polska: Niemcy, lub kumulacji w Lotto. Sołtys pewnej wsi w Polsce wpadł na ten wspaniały pomysł. W poprzednich latach, raczej nikt nie dbal o dobry humor mieszkańców - a tak niewiele trzeba... Większośc z Was wie o jakiej wsi i o kim mowa. Dziękuję za poprawianie mojego humoru:)

PS: Przeprosiny!!! Poprzednio napisałam, że to Wójt miał taki fajny pomysł, ale nie - to Sołtys. Wójt zdaje się nie robi zbyt wiele, a może po prostu nie może, albo nie ma takich fajnych pomysłów:) Jeszcze raz przepraszam pana Sołtysa!

© Photos | Zdjęcia MS & MW

Thursday, 15 September 2011

Journey to the past | Podróż do przeszłości

EN: Yesterday, by accident, I was watching the BBC 4 channel. The documentary that interested me so much, refered to the beggining of the discovery of elements. What's the clever and fantastic prepared document. The 'Chemistry: A Volatile History' hosted by Jim Al-Khalili took me to the past. Chemistry is my first passion - I studied the chemistry 5 yeras - in nineties - in Torun (the Nicolaus Copernicus town). I truly recommend this document it's really interesting, and not boring - at least not to me:)

PL: Wczoraj, przez przypadek oglądałam kanał 4 BBC. Film documentalny, który zainteresował mnie tak bardzo, odnosił się do początków odkrycia pierwiastków chemicznych. Jaki to mądry i fantastyczny program. Dokument o tytule: 'Chemistry: A Volatile History' prowadzony przez Jima Al-Khalili zabrał mnie do przeszłości. Chemia to moja pierwsza pasja. Studiowałam chemię przez 5 lata w latach dziewięćdziesiątych w Toruniu (miasto Mikołaja Kopernika). Mogę Wam polecić ten program, albowiem jest bardzo interesujący, prowadzony z pasją, nie nudny - przynajmniej nie dla mnie. Takie programy powinny być pokazywane w szkołach, wówczas chemia nie była by takim "strasznym" przedmiotem szkolnym - wręcz przeciwnie stała by się interesująca - w końcu otacza nas ze wszech stron...

Photo | Zdjęcie: © stock.xchng.vi

HTML email campaign | Kampania e-mailowa

EN: Another busy day. Some work has been done. The HTML email campaign has been sent to plenty of my friends, customers, clients.
The email contains some marketing techniques for businesses. I truly believe that the HTML emails are the most powerful marketing tools at the moment.

PL: Kolejny pracowity dzień. Niektóre prace zostały wykonane. Wysłane zostały HTML e-maile do sporej grupy moich znajomych, nabywców, klientów.
E-mail zawiera kilka technik marketingowych dla przedsiębiorstw. Głęboko wierzę, ze e-maile html obecnie są jednym z najlepszych narzędzi promocyjnych.

Friday, 2 September 2011

Work, work, work... | Praca, praca, praca...

EN: The beauty of being a web developer is that she can work everywhere she is...

PL: Piękno pracy web dewelopera polega na tym, że może on pracować gdziekolwiek chce...