Friday, 21 February 2014

Choosing web services... | Wybierając serwisy Internetowe...


EN: Thinking about website design & SEO you must to choose wisely. It's not a point to pay for the website, which is not visible in the Internet while searching. Nice, eye-catching design is significant, but visibility in the Internet is equally important. Therefore, Web Studio ‘Marita’ cares about both from the very beginning of design & development website process. Caring about both aspects from the start saves time & money; moreover your business is ready to grow from the very beginning.
For these reasons, choose your web designer wisely – choose Web Studio ‘Marita’.

Web Studio ‘Marita’ has a few projects running. Since a while, I care about SEO services for Thistle Displays.

Web Studio ‘Marita’ is designing logos & websites for local businesses – details soon. So, visit our blog later on, to find out more.

PL: Myśląc o zaprojektowaniu strony internetowej i SEO należy wybrać mądrze. Zapłata za stronę internetową, która nie jest widoczna w Internecie w czasie przeszukiwania, nie ma sensu. Ładny, przyciągający uwagę design jest znaczący, ale widoczność w Internecie, jest równie ważna. Dlatego Web Studio 'Marita' od samego początku projektowania i rozwoju strony, troszczy się zarówno o design, jak i o SEO. Jeśli od początku zadba się o te aspekty, oszczędza się czas i pieniądze, a co więcej Twój biznes jest gotowy do wzrostu od samego początku. Z tych powodów, wybierz projektanta stron internetowych mądrze - wybierz Web Studio 'Marita'.

Web Studio 'Marita' pracuje obecnie nad kilkoma projektami. Między innymi dba o usługi SEO dla Thistle Displays.

Web Studio 'Marita' projektuje loga i strony internetowe dla lokalnych firm – szczegóły wkrótce. Tak więc, odwiedź nasz blog za jakiś czas, aby dowiedzieć się więcej.

Friday, 14 February 2014

Happy Valentine’s Day! | Radosnych Walentynek!

EN: Happy Valentine’s Day! - the email campaign was launched today (see the email here >) .

The email contains Web Studio 'Marita' advert as well as information about:

 • Want to subscribe? Email us here >
 • Want to see the email? Click here >
 • Still do not know how does the email campaign work?
  Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
 • For any other questions - feel free to ask!

PL: Radosnych Walentynek! - kampania e-mailowa została wysłana dzisiaj (zobacz e-mail tutaj >). 

E-mail zawierał reklamę Web Studio 'Marita', a także:

 • Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
 • Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
 • Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
  Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.
 • Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

Tuesday, 11 February 2014

Websites updated - SEO implemented! | Strony WWW uaktualnione - SEO realizowane!

Connect Leaflet Distribution
EN: Web Studio 'Marita' has updated two websites, and  implemented SEO!

Website amendments & SEO services – for Connect Leaflet Distribution. The Connect Leaflet Distribution works locally in Scotland area (offices in Glasgow & Edinburg). They care about door to door leaflets distribution or hand to hand leaflets distribution in Glasgow, Edinburgh and many more areas. Connect Leaflet Distribution also cares about leaflet design & eco-print.
Check Connect Leaflet Distribution website now >
PL: Web Studio 'Marita' – zaktualizowało dwie strony internetowe, włącznie z usługami SEO

Poprawki na stronie WWW i SEO – dla Connect Leaflet Distribution. Firma działa lokalnie na obszarze Szkocji  (ma biura w Glasgow i Edynburgu). Connect Leaflet Distribution  dba o takie usługi jak roznoszenie ulotek  "od drzwi do drzwi" lub "z ręki do ręki", a także pomaga przy projektowaniu ulotek i ich eko-druku.
Odwiedź stronę Connect Leaflet Distribution  >

Tuesday, 4 February 2014

Website & SEO services by Web Studio Marita | Usługi SEO i projektowanie stron WWW

FRL Property Maintenance
Connect Leaflet Distribution
EN: Web Studio ‘Marita’ recently works on a few projects.
 1. The first project – logo & website design + SEO services – for FRL Property Maintenance – details soon.
 2. The second project – website amendments & SEO services – for Connect Leaflet Distribution details soon.

PL: Web Studio 'Marita' pracuje ostatnio nad kilkoma projektami.
 1. Pierwszy projekt – logo i strona internetowa + SEO – dla FRL Property Maintenance – szczegóły wkrótce.
 2. Drugi  projekt – poprawki na stronie WWW i SEO – dla Connect Leaflet Distribution szczegóły wkrótce.