Tuesday, 29 April 2014

Changes, changes, changes - moving out / moving in | Zmiany, zmiany, zmiany - wyprowadzka

Twisted Willow, 16 Steeple Street, Kilbarchan, PA10 2JE,
Renfrewshire, Scotland
EN: Hi everyone. A quick update: what is going on in Web Studio ‘Marita’ at the moment?

New websites will be launched soon. I have been photo shooting today for one of these new websites. It was lovely weather today: sunny day – perfect for taking pictures outside. I cannot share with you the subjects of these websites yet, but soon it will be all revealed.

I have also worked on Twisted Willow website since they have moved from Bridge of Weir to Kilbarchan, so the postal address is changed on the website now.  The Twisted Willow are now based in bigger premises, therefore in consequences more lovely flowers & bouquets can be displayed. Check Twisted Willow website here >


For more updates follow Web Studio ‘Marita’ on Facebook, Twitter or Google+


PL:  Witam wszystkich. Taka krótka informacja, co się obecnie dzieje w Web Studio 'Marita'.

Nowe strony internetowe zostaną wkrótce uruchomione. Dzisiaj odbyła się ‘sesja zdjęciowa’ dla jednej z nowych stron internetowych. Piękny, słoneczny dzień – idealny do robienia zdjęć na zewnątrz. Nie mogę Wam jeszcze wyjawić, czego dotyczą te strony, ale wkrótce wszystko będzie jasne.

Pracowałam również nad stroną Twisted Willow, ponieważ kwiaciarnia została przeniesiona z Bridge of Weir do Kilbarchan.  Tak więc adres pocztowy został zmieniony na stronie. Twisted Willow mieści się teraz w większym budynku, mają więc większe pomieszczenia, a zatem w konsekwencji mogą wyeksponować więcej pięknych kwiatów i bukietów. Sprawdź stronę WWW Twisted Willow tutaj >


Więcej aktualizacji na temat Web Studio 'Marita' znajdziesz na Facebooku, Twitterze lub Google+

Thursday, 17 April 2014

Easter Wishes via email campaigns | Życzenia wielkanocne za pośrednictwem kampanii e-mailowej

EN: Web Studio 'Marita' has sent Easter Wishes to Clients & Friends.
You may see the email here >

At the email were also published some news regarding recent works, and local businesses that Web Studio ‘Marita’ is cooperating with, like FRL Propert Maintenance.

Web Studio ‘Marita’ has also prepared Easter email campaign for Baltic Firewood company, you may see their email here >

 • Want to subscribe? Email us here >
 • Want to see the email? Click here >
 • Still do not know how does the email campaign work?
  Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
 • For any other questions - feel free to ask!

PL: Web Studio 'Marita' wysłało życzenia wielkanocne do swoich klientów i przyjaciół.
Możesz zobaczyć życzenia e-mailowe tutaj>

W e-mailu tym, również zostały opublikowane informacje dotyczące prac, nad którymi Web Studio 'Marita' obecnie pracuje, jak i o firmach lokalnych, z którymi Web Studio 'Marita' współpracuje: FRL Property Maintenance.

Web Studio 'Marita' przygotowało również wielkanocną kampanię e-mailową dla firmy Baltic Firewood. Możesz zobaczyć Baltic Firewood e-mail tutaj>


 • Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
 • Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
  Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
  Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.
 • Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

Tuesday, 8 April 2014

Web Studio 'Marita' is back on Google+ | Web Studio 'Marita' jest ponownie na Google+


EN: Hi everyone!
I must to confess that web developer makes mistakes too, and I accidentally deleted Web Studio ‘Marita’ profile on Google+. Yes, it is true, my fault.
However, Web Studio ‘Marita’ is back, and you may add us to your circle right away, to see what’s new, what projects are under development or information about new post on this blog.
So, please feel free to add us to your circle again – you are very welcome >

–    Marita
Web Studio ‘Marita’

PL: Witam wszystkich!
Muszę się przyznać, że Web developer też popełnia błędy, a ja przypadkowo usunęłam profil Web Studio 'Marita' z Google+. Tak, to prawda - moja wina.
Jednak Web Studio 'Marita' jest ponownie na Google+ i możesz już teraz dodać nas do swojego kręgu, po to, aby zobaczyć, co nowego, jakie projekty są w trakcie realizacji lub informacji o nowym poście na tym blogu.
W związku z tym, prosimy o dodanie nas ponownie do Twojego kręgu - jesteście wszyscy bardzo mile widziani>

– Marita
Web Studio 'Marita'