Thursday, 27 September 2012

Top 5 on Autumn | Top 5 na jesień

EN: Top 5 how to good spend time - in my opinion, of course - everyone has their top 5
  1. Hot coffee, cube of dark chocolate (min. 70%) and good movie such as French movie 'Untouchables'
  2. Swimming or gym (headphones on your ears with Latin music). 
  3. Freshly squeezed orange juice and Esther & Jerry Hicks books to rise a mood and self confidence.
  4. If sunny day - a walk in a quiet location with beautiful views – I recommend Lochwinnoch (RSPB – bird watching)
  5. Book: 'Blondynka na językach' + headphones on your ears with Spanish lessons. 
Of course designing and coding is my pleasure too, but sometimes even as much addict of work person as I am - needs some time for something slightly different:)

PL: Top 5 na dobre spędzenie czasu - wg mnie oczywiście - każdy ma swoje top 5
  1. Gorąca kawa, kostka gorzkiej czekolady (min. 70%) i dobry film np. francuski film 'Nietykalni'.
  2. Pływanie na basenie lub gimnastyka (słuchawki na uszach z muzyką latynoską).
  3. Sok ze świeżo wyciśniętych pomarańczy i książka Esther i Jerry'ego Hicksów na podniesienie humoru i wiary w siebie.
  4. Jeśli dzień jest słoneczny i bezwietrzny - spacer w jakimś spokojnym miejscu z pięknymi widokami.
  5. Książka 'Blondynka na językach' + słuchawki na uszach z nauką hiszpańskiego.
Oczywiście projektowanie i kodowanie jest moją przyjemnością również (a może przede wszystkim), ale czasem nawet tak uzależniona od pracy osoba jak ja - potrzebuje trochę czasu na coś troszkę innego:)

Photos | Zdjęcia © MS

Wednesday, 19 September 2012

New Email Campaign was launched lately | Nowa kampania e-mailowa wyemitowana była ostatnio

EN: A new email campaign was launched yesterday.

The email contains information about SEO improvement on AVANTI GOLD - Cash For Gold website >
as well as information about lately launched brand new website for local firewood supplier: Baltic Firewood >

• Want to subscribe? Email us here >
• Want to see the email? Click here >
• Still do not know how does the email campaign work?
Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
• For any other questions - feel free to ask!

PL: Nowa kampania e-mail została uruchomiona wczoraj. 

E-mail zawierał informacje o optymalizacji (SEO) strony WWW AVANTI GOLD – Gotówka Za Złoto >
jak również informacje o ostatnio uruchomionej nowej stronie dla lokalnego dostawcy drewna opałowego: Baltic Firewood >


• Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
• Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
• Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.

• Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

Monday, 17 September 2012

Avanti Gold – Cash For Gold – website SEO improved! | Avanti Gold – Cash For Gold – strona zoptymalizowana!

EN: Web Studio 'Marita' has recently corrected some html errors and improved very important for search engines Meta tags on the Avanti Gold - Cash for Gold website.

The website developed by another designer based on WordPress template was lack of Meta tags, therefore the website couldn't have been found properly by search engines.

The most of the html errors were corrected as well, however websites built from templates will still have some html errors because they are fastened in the template.
Therefore before you choose your web designer - do your homework: do some research and choose wisely!
Choose Web Studio 'Marita'! Web Studio 'Marita' can take pride in building websites from scratch, without html errors, tested and validated by W3C.

The works done on  Avanti Gold - Cash for Gold website:
• html errors corrected
• meta tags improved
• website SEO submitted
• sitemap submitted
• the most important wordings highlighted
• logos moved/fitted
• Facebook / Twitter and FreeIndex links (logos) added


PL: Web Studio 'Marita' niedawno poprawiło niektóre błędy html i bardzo ważne dla wyszukiwarek meta tagi na stronie internetowej Avanti Gold - Gotówka za Złoto.

Strona internetowa opracowana przez innego projektanta w oparciu o szablon WordPress nie miała meta tagów, więc strony nie można było szybko znaleźć w wyszukiwarkach.

Większość błędów html skorygowano, jednak strony internetowe zbudowane z szablonów zawsze będą zawierały błędy html, ponieważ są one niejako ‘wbudowane’ w szablon.
Dlatego zanim zdecydujesz się na projektanta Twojej strony internetowej, odrób swoje zadanie domowe - zrób rozeznanie – wybierz mądrze - wybierz Web Studio 'Marita'.

Web Studio 'Marita' może pochwalić się budową stron internetowych od podstaw, nie zawierających błędów html, sprawdzonych i zatwierdzonych przez W3C.


Prace wykonane na stronie WWW Avanti Gold - Gotówka za Złoto:
• poprawione błędy html
• poprawione meta tagi
• strona załadowana do indeksowania SEO
• najważniejsze sformułowania podkreślone
• loga przeniesione / ułożone na stronie
• dodano loga – linki (Facebook, Twitter i FreeIndex)

Tuesday, 4 September 2012

New Email Campaign | Nowa kampania mailowa

EN: A new email campaign was launched yesterday.
• Want to subscribe? Email us here >
• Want to see the email? Click here >
• Still do not know how does the email campaign work?
Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
• For any other questions - feel free to ask!

PL: Nowa kampania e-mail została uruchomiona wczoraj. 
• Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
• Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
• Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktować się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.

• Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!