Thursday, 28 August 2014

SEO services offered by Web Studio Marita | Usługi SEO oferowane przez Web Studio Marita

EN: Web Studio 'Marita' has recently sent another email campaign to all clients & friends.
You may see the email here >

The email contains the news about SEO services:
 1. SEO services for Thistle Displays – large format printing company. They are creative design agency & printing house under 'one roof'. They offer a wide range of products from signs, posters, banners, boards to exhibition stands, roll up & pop up stands, and many more.
 2. SEO services for Ferguson ImagingCommercial, Industrial, Corporate, Architectural, PR, Events, and Environmental Photographer based in the Glasgow area, but serves entire Scotland, UK & Europe.
 • Want to subscribe? Email us here >
 • Want to see the email? Click here >
 • Still do not know how does the email campaign work?
  Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
 • For any other questions - feel free to ask!

Photo by Murdoch Ferguson from Ferguson Imaging Glasgow
PL: Web Studio 'Marita' wysłało ostatnio kolejną kampanię e-mailową do wszystkich klientów i przyjaciół.
Możesz zobaczyć E-maila HTML tutaj>

E-mail zawiera informacje na temat usług SEO
 1. Usługi SEO dla Thistle Displays – firmy zajmującej sią drukiem wielkoformatowym. Jest to również agencja projektowa. Thistle Displays  oferuje szeroką gamę produktów od szyldów, plakatów, banerów do stoisk wystawowych i wielu innych.
 2. Usługi SEO dla Ferguson Imaging – fotograf, specjalizujący się w zdjęciach handlowych, przemysłowych, firmowych, architektury, PR, wydarzeń i autorskich. Studio Ferguson Imaging znajduje się na terenie Glasgow, ale służy całej Szkocji, Wielkiej Brytanii i Europie.
  • Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
  • Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
   Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
   Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.
  • Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

  Tuesday, 26 August 2014

  2 new mobile versions of the website has been launched | 2 nowe wersje mobilne stron WWW już dziłają

  EN: Web Studio 'Marita' has sent email campaign to all clients & friends.
  You may see the email here >

  The email contains the news about recently launched mobile versions of the websites & other lately done projects & offers:
  1. The first mobile website was launched for Baltic Firewood, local firewood logs supplier, who serve entire Scotland, and delivers FREE in Scottish Central belt area.
  2. The second mobile website was designed for FRL - Property Maintenance – local firm that offer wide range of services such as: decorating services, internal & external building works, maintenance services, and 24h landlord support.
  3. Information about lately designed & developed website for local businesses: Gramble Glass & Inverhall Marquees.
  4. Special Offer is now launched for UK clients.

  • Want to subscribe? Email us here >
  • Want to see the email? Click here >
  • Still do not know how does the email campaign work?
   Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
  • For any other questions - feel free to ask!

  PL: Web Studio 'Marita' wysłało kampanię e-mailową do wszystkich klientów i przyjaciół.
  Możesz zobaczyć E-maila HTML tutaj>


  E-mail zawiera informacje o ostatnio uruchomionych stronach internetowych i świadczonych usługach
  1. Pierwsza mobilna strona internetowa została uruchomiona dla Baltic Firewood, lokalnej firmy zajmującej się sprzedażą drewna opałowego. Baltic Firewood dowozi drewno gratis w obszarze centralnej Szkocji.
  2. Druga strona mobilna została wykonana dla lokalnej firmy: FRL - Property Maintenance. Oferują oni szereg usług, między innymi: usługi wykończeniowe, wewnętrzne i zewnętrzne prace budowlane, konserwację a także 24h wsparcie dla właścicieli lokali, którzy je wynajmują.
  3. E-mail zawierał także informacje o ostatnio wykonanych stronach internetowych dla lokalnych firm: Gramble Glass i Inverhall Marquees.
  4. Informacja o ofercie specjalnej dla klientów w UK także została podana.
  • Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
  • Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
   Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
   Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.
  • Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

  Thursday, 21 August 2014

  SEO, Thistle & Photos | SEO, Oset i Zdjęcia

  Commercial Photography by Ferguson Imaging
  EN: As most of you know, Web Studio 'Marita' offers a wide range of Internet services, including SEO.
  And about the SEO services I want to write a little bit today. It is important to have optimised website as much as possible. The website should be coded without any errors in the codes. Should be also W3C validated, and contains all important Meta Tags.
  Sometimes it is enough to reach the first page on Google or Bing/Yahoo. Sometimes, when competition is huge, the websites need more support, and then the SEO services are needed to boost the websites, help them to climb in search engines.

  Lately Web Studio ‘Marita’ works on two websites to bust them in the search engines: Thistle Displays and Ferguson Imaging.

  The Thistle Displays website is reaching some goals every month, and performs better & better in time. Thistle Displays is a design agency & large format printing house under one roof. Their creative team of designers can help you with design of the e.g. posters, signs, pop up displays, and many mor, and also they will print it for you in the highest possible resolution. So, on the end you have high quality product that will work for you.

  The Ferguson Imaging is a professional photography studio run by Murdoch Ferguson – the photographer. Murdoch specialises in commercial, industrial, corporate, architectural, PR, events, and environmental photography. The Ferguson Imaging studio is based in the Glasgow area but Murdoch works in entire Scotland, UK & also Europe. To see his works visit his website, and check photo galleries.

  PL: Jak większość z was wie, Web Studio 'Marita' oferuje szeroki zakres usług internetowych, w tym usługi SEO.
  I właśnie o usługach SEO chcę dziś trochę napisać. Ważne jest, aby mieć zoptymalizowaną stronę WWW tak bardzo, jak to tylko możliwe. Strona internetowa powinna być zakodowana bez żadnych błędów w kodach. Należy również przestrzegać standardów W3C i powinna zawierać wszystkie istotne Meta Tagi. Czasami to wystarczy, aby strona WWW dotarła do pierwszej strony w Google lub Bing / Yahoo. Jednak bywa, gdy konkurencja jest ogromna, że strony internetowe potrzebują więcej wsparcia, a do tego potrzebne są usługi SEO, aby pomóc im wspiąć się jak najwyżej w wyszukiwarkach.

  Ostatnio Web Studio 'Marita' pracuje nad dwoma stronami WWW, aby ‘wywindować’ je w wyszukiwarkach: Thistle Displays i Ferguson Imaging.

  Strona WWW Thistle Displays osiąga cele już od dłuższego czasu każdego miesiąca i działa lepiej i lepiej z dnia na dzień. Thistle Displays jest agencją projektową i drukarnią – druk wielkoformatowy. Ich twórczy zespół projektantów może pomóc w zaprojektowaniu np. plakatów, szyldów, banerów i wiele innych. Thistle Displays również dla Ciebie wydrukuje Twój produkt w najwyższej możliwej rozdzielczości. Tak więc, na koniec masz produkt wysokiej jakości, który będzie pracować dla Ciebie.

  Ferguson Imaging jest profesjonalnym studio fotograficznym prowadzonym przez Murdocha Fergusona - fotografa. Murdoch specjalizuje się w zdjęciach komercyjnych, przemysłowych, korporacyjnych, architektonicznych, PR, z wydarzeń itp. Studio znajduje się w okolicy Glasgow, ale działa w całej Szkocji, Wielkiej Brytanii, a także w Europie. Aby zobaczyć prace Murdocha, wejdź na jego stronę internetowa i sprawdzić galerie zdjęć.

  Monday, 18 August 2014

  Thinking about branding... | Myśląc o marce...

  Click image to enlarge - old designs

  Click image to enlarge - new designs

  EN: As you know, lately, Web Studio ‘Marita’ has designed & developed a new website for local business: Inverhall Marquees. However the letterheads & business cards of the company did not match the new website style. Therefore, Web Studio ‘Marita’ has also designed & printed a new letterheads & business cards for Inverahll Marquees, and now everything fits.
  I think it is very important to be consequent in branding for our businesses, simply because the logo, colours and design of our businesses allow clients recognize us. Therefore, it is truly good for Inverhall Marquees that now they have the brand colours & designs matching.

  You may compare old designs with new designs, and also the Inverhall Marquees website.

  PL: Jak wiecie, Web Studio 'Marita' ostatnio zaprojektowało i opracowało nową stronę internetową dla lokalnego biznesu: Inverhall Marquees. Jednak papier firmowy i wizytówki firmy nie pasowały do stylu nowej strony internetowej. Dlatego też Web Studio 'Marita' również zaprojektowało i wydrukowało nowy papier firmowy i wizytówki dla Inverahll Marquees i teraz wszystko do siebie pasuje.
  Myślę, że to jest bardzo ważne, aby być konsekwentnym w budowaniu marki dla naszych firm, choćby dlatego, że logo i kolory firmowe pozwalają naszym klientom rozpoznać naszą firmę. Tak, więc, bardzo dobrze się stało dla Inverhall Marquees, że teraz mają wszystko dopasowane.

  Możecie porównać stare i nowe wzory papieru listowego,wizytówek, jak i strony www Inverhall Marquess >

  Monday, 11 August 2014

  Quite a list :) | Dość długa lista :)

  Gramble Glass - Stained Glass by Graham Muir
  EN: Hi my friends,

  Here is some update of my recent works & activities.

  As you know lately 3 new websites have been launched, and SEO services carried on. These works was promoted via 4 email campaigns sent in July.

  At the moment Web Studio ‘Marita’ is working on SEO services for Thistle Displays as well as for a new client – details soon.

  The other two mobile versions of the websites will be developed for Baltic Firewood & FRL Property Maintenance as soon as possible.

  Some amendments will be also done to the hotel website – details soon.

  Some branding works are in progress for Inverhall Marquees, I will update you with details later on this month.

  So, as you may see, it is quite a list :) However, I truly love my job, and hope that results displays those feelings :)

  PL: Witajcie przyjaciele,

  Oto aktualizacja moich ostatnich prac i działań.

  Jak wiecie ostatnio zostały uruchomione 3 nowe strony internetowe, oraz nadal były prowadzone usługi SEO. Prace te promowane były poprzez 4 kampanie e-mailowe wysłane w lipcu.

  W tej chwili Web Studio 'Marita' pracuje nad usługami SEO dla Thistle Displays, jak również dla nowego klienta – szczegóły wkrótce.

  Kolejne dwie wersje mobilne będą opracowane dla Baltic Firewood & FRL Property Maintenance tak szybko, jak będzie to możliwe.

  Zostaną wprowadzone zmiany na stronie internetowej hotelu - szczegóły wkrótce.

  W trakcie są również prace nad produktami markowymi dla Inverhall Marquees, poinformuję Was szczegółach pod koniec miesiąca.

  Tak, więc, jak widać, jest to dość długa lista:) Jednak naprawdę kocham swoją pracę i mam nadzieję, że wyniki odzwierciedlają te uczucia :)

  Monday, 4 August 2014

  Beautiful Glass Gifts | Piękne prezenty ze szkła

  EN: Web Studio 'Marita' has sent email campaign to all clients & friends.
  You may see the email here >

  The email contains the news about recently launched websites & provided services:
  1. The first website was launched for Gramble Glass. Graham Muir, who runs wee studio in Paisley, creates beautiful gifts from stained glass. Check it here >
  2. Second website for Inverhall Marquees, the marquees hire company. The marquees are ideal for weddings, parties, corporate events, and many more.
  • Want to subscribe? Email us here >
  • Want to see the email? Click here >
  • Still do not know how does the email campaign work?
   Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
  • For any other questions - feel free to ask!

  PL: Web Studio 'Marita' wysłało kampanię e-mailową do wszystkich klientów i przyjaciół.
  Możesz zobaczyć E-maila HTML tutaj>


  E-mail zawiera informacje o ostatnio uruchomionych stronach internetowych i świadczonych usługach
  1. Pierwsza strona internetowa została uruchomiona dla Gramble Glass. Graham Muir, który prowadzi małe studio w Paisley, tworzy piękne prezenty z witraży. Sprawdź tutaj> 
  2. Druga strona Inverhall Marquees – firma zajmująca się wynajmem namiotów. Namioty są idealne na wesela, imprezy, w tym firmowe, i wiele innych. 
  • Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
  • Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
   Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
   Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.
  • Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!