Saturday, 20 July 2013

Special Offer \ Latest Projects | Oferta Specjalna \ Ostatnie projekty

EN: A new email campaign (see the email here >) was launched a few days ago.

The email contains information about:
•  mobile version of Web Studio 'Marita' website >
•  brand NEW website launched recently for Belgrave Glasgow Hotel located in Glasgow West End >

•  and the Special Offer launched by Web Studio Marita >

•  Want to subscribe? Email us here >
•  Want to see the email? Click here >
•  Still do not know how does the email campaign work?
Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
•  For any other questions - feel free to ask!

PL: Nowa kampania e-mail (zobacz e-mail tutaj >) została uruchomiona wczoraj. 

E-mail zawierał:
•  informacje o wersji na komórki strony internetowej Web Studio 'Marita' >
•  informacje o nowej stronie WWW dla Belgrave Glasgow Hotel >
•  oraz Ofertę Specjalną od Web Studio 'Marita' >


•  Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
•  Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
•  Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.

•  Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

Thursday, 18 July 2013

Again, and again Glasgow West End :) | Ponownie i ponownie Glasgow West End :)

EN: I probably mention here quite often how much I like Glasgow West End area:) However, since last days in Scotland are filled with sun (!!!), it is not possible to not enjoy visiting Glasgow West End.

There are so many places to visit & enjoy. There are so many pubs restaurants, with outside gardens – perfect for such lovely sunny days. The Kelvingrove Park and Botanic Gardens should be now the first to places to visit, just take some small blanket with you, lie down and enjoy. The beautiful blue sky above you – it’s everything you need, surrounded by green tress, colourful flowers, and singing birds.
Here you have some photos that hopefully inspire you to visit this lovely area.
If you come from outside Glasgow, you may also stay in lovely and really not expensive West End hotel:  Belgrave Glasgow Hotel.

PL:  Zdaje się, wspominałam tutaj dość często, jak bardzo lubię dzielnicę Glasgow zwaną Glasgow West End :) Jednakże, ponieważ ostatnie dni w Szkocji są pełne słońca, nie jest możliwe, aby nie odwiedzić tej części miasta i nie cieszyć się wszystkim tym, co oferuje Glasgow West End.

Jest tutaj tak wiele miejsc do odwiedzenia, które sprawiają radość, jak również wiele pubów i restauracji z ogródkami na zewnątrz - idealne w tak piękną pogodę. Kelvingrove Park i Ogrody Botaniczne powinny być teraz pierwszymi miejscami do odwiedzenia. Wystarczy wziąć mały koc, położyć się i relaksować. Piękne błękitne niebo nad Tobą - to wszystko, czego potrzebujesz, otoczony zielonymi drzewami, kolorowymi kwiatami i śpiewem ptaków.

Wstawiam kilka zdjęć, które mam nadzieję, że zainspirują Cię do odwiedzenia tego pięknego obszaru Glasgow.
Jeśli pochodzisz z poza Glasgow, możesz w tym czasie zamieszkać w pięknym i naprawdę nie drogim hotelu na West Endzie: Belgrave Glasgow Hotel.

© Photos WSMarita

Kelvingrove Art Gallery and Museum

Kelvingrove Art Gallery and Museum

Glasgow University

Kelvingrove Park

Kelvingrove Art Gallery and Museum - from Glasgow Univeristy hill

Glasgow West End - pub

Glasgow Botanic Gardens

Glasgow Botanic Gardens

Glasgow Botanic Gardens

Glasgow Botanic Gardens

Glasgow West End

Kelvingrove Art Gallery and Museum - Ancient Egypt Gallery

Kelvingrove Art Gallery and Museum - French Art Galery

Kelvingrove Art Gallery and Museum

Belgrave Glasgow Hotel

Wednesday, 10 July 2013

Latest projects, offers... | Ostatnie prace, oferty...

EN: A new email campaign (see the email here >) was launched a few days ago.

The email contains information about:
•  brand new website launched recently for Belgrave Glasgow Hotel located in Glasgow West End >
•  website launched in June for Twisted Willow - Wedding & Event Florist in Renfrewshire >
•  as well as information about local architect website: Bow Design Architect - Buildings Designer in Renfrewshire >
•  and the Special Offer launched by Web Studio Marita >

•  Want to subscribe? Email us here >
•  Want to see the email? Click here >
•  Still do not know how does the email campaign work?
Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
•  For any other questions - feel free to ask!

PL: Nowa kampania e-mail (zobacz e-mail tutaj >) została uruchomiona wczoraj. 

E-mail zawierał:
•  informacje o nowej stronie WWW dla Belgrave Glasgow Hotel >
•  informacje stronie WWW Twisted Willow - Wedding & Event Florist w Renfrewshire >
•  jak również informacje o stronie www lokalnego architekta: Bow Design Architect w Renfrewshire >
•  oraz Ofertę Specjalną od Web Studio 'Marita' >


•  Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
•  Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
•  Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.

•  Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

Thursday, 4 July 2013

New Website is Launched | Nowa Strona Internetowa już działa

Belgrave Glasgow Hotel - website >
EN: New website has been launched recently for Belgrave Glasgow Hotel (Glasgow, Scotland).
The hotel's previous website was not easy to navigate, and did not perform well in the Internet.
Too many domains with the same website's content are never good for website performance in search engines. In the other words too many is not equal to 'better', in SEO case it is definitely NOT recommended.

Therefore the website was redesigned completely; however, the SEO was considering from the early stage of the developing  process, so when the website was uploaded live has already contained Metatags for as good performance as possible. The old websites under other domains were redirected permanently using 301 protocol.
The new website is simple & clear, eye catching, easy to navigate, and user friendly. Contains a lot of picture galleries (light boxes), and a contact form.

Belgrave Glasgow Hotel is nicely located in Glasgow's stylish West End, nearby city centre, SECC, Glasgow Science Centre, Kelvingrove Art Gallery and Museum, and the Botanic Gardens. Moreover is just 10 miles from Glasgow International Airport – therefore the location is simply ideal if you want to stay in Glasgow West End. Read more about the Belgrave Glasgow Hotel here >

PL: Nowa strona internetowa została uruchomiona niedawno dla Belgrave Glasgow Hotel (Glasgow, Szkocja). Poprzednia strona hotelu nie była łatwa w nawigacji, ani też nie działała dobrze w Internecie. Zbyt wiele domen zawierających te same treści nigdy nie jest mile widziane przez wyszukiwarki, jak również takie strony WWW nie osiągają dobrych wyników w tychże wyszukiwarkach. Innymi słowy, zbyt wiele nie równa się 'lepiej', a w przypadku SEO na pewno nie jest to zalecane.

W związku z tym strona została całkowicie zmodernizowana, biorąc pod uwagę SEO już na wczesnym etapie procesu projektowania. Dlatego zakodowane Metatagi zostały przetestowane, aby strona od początku osiągała tak dobre wyniki, jak to tylko możliwe. Stare strony pod innymi domenami zostały na stałe przekierowane do nowej strony WWW  przy użyciu protokołu 301.
Nowa strona WWW jest prosta i przejrzysta, przyciągająca uwagę, łatwa w obsłudze, przyjazna dla użytkownika. Zawiera galerie zdjęć (kasetony) oraz formularz kontaktowy.

Belgrave Glasgow Hotel jest ładnie położony w stylowej dzielnicy West End, w pobliżu centrum miasta, SECC, Centrum Nauki, Galerii Sztuki i Muzeum oraz Ogrodów Botanicznych. Ponadto znajduje się zaledwie 16 km od międzynarodowego lotniska w Glasgow - więc lokalizacja hotelu jest po prostu idealna, jeśli oczywiście chcesz się zatrzymać w Glasgow West End. Więcej o Belgrave Glasgow Hotel znajdziesz tutaj>

Tuesday, 2 July 2013

Mixing up Glasgow West End with Flowers... | Pomieszanie Glasgow West End z Kwiatami...

EN: Glasgow Wets End is the most exciting area in Glasgow. First of all because of a unique university atmosphere, and many possibilities to enjoy yourselves there. I’ve already mentioned here that Glasgow West End is full of pubs, restaurants, cafés, and most of them have outside gardens, so if it is nice weather [YES it happens in Scotland from time to time :) - see photos] you may enjoy your meal, beer or coffee and soak the unique atmosphere that surrounds you.

You may also visit the museums: Kelvingrove Art Gallery and Museum with a wide range of interesting items to see from paintings to spitfire, and Riverside Museum (Glasgow Museum of Transport) that was moved a while ago to a new, lovely building, located at the bank of the river Clyde.

However, if the weather is really lovely the first places to see are Glasgow Botanic Gardens. There is no other such a lovely place, where you may just sit on the bench and breathe, or lie on the grass under the clouds surrounded by gorgeous flowers, flowering bushes, and trees. In the Glass Houses you may admire the flowers from different parts of the world, from local to tropical plants. These flowers are just lovely, and I bet that Caroline (bespoke florist Twisted Willow - Wedding & Event Florist in Glasgow) is able to make some magnificent bouquets from them. The flowers in Glasgow Botanic Gardens Glass Houses are breathtaking just the way they are, but I am pretty sure that such talented bespoke florist can arrange lovely bouquets to expose their beauty even more.

Take your time to see these nice photos taken during photo session for Belgrave Glasgow Hotel which is located in the Glasgow West End – so it’s located ideally if you want to visit this part of Glasgow.

PL: Glasgow Wets End jest najbardziej ekscytującym obszarem w Glasgow. Przede wszystkim dlatego, że panuje tutaj niepowtarzalna uniwersytecka atmosfera i jest wiele możliwości spędzenia miło wolnego czasu. Jak już tutaj wspominałam, Glasgow West End jest pełne pubów, restauracji, kawiarni, a większość z nich ma ogródki na zewnątrz, więc jeśli jest ładna pogoda [TAK, to się od czasu do czasu zdarza także w Szkocji :) - zobacz zdjęcia] możesz zjeść posiłek, wypić piwo lub kawę na świeżym powietrzu i cieszyć się niepowtarzalną atmosferą, która cię otacza.

Możesz także odwiedzić muzea: Kelvingrove Art Gallery and Museum, które dysponuje kolekcją wielu ciekawych rzeczy, od malarstwa do spitfire’a albo Riverside Museum (Glasgow Museum of Transport), które zostało przeniesione jakiś czas temu do nowego, pięknego budynku, położonego na brzegu rzeki Clyde.

Jednakże, jeśli pogoda jest naprawdę piękna, to pierwszym miejscem do odwiedzenia Ogrody Botaniczne w Glasgow. Nie ma drugiego tak pięknego miejsca, gdzie można po prostu usiąść na ławce i oddychać, albo położyć się na trawie pod chmurami w otoczeniu przepięknych kwiatów, kwitnących krzewów i drzew. W szklarniach można podziwiać kwiaty z różnych części świata, od  roślin lokalnych do tropikalnych. Te kwiaty są po prostu piękne, ale założę się, że Caroline (florystyka w  Twisted Willow - Wedding & Event Flowers  w Glasgow) jest w stanie ułożyć je we wspaniałe bukiety. Kwiaty w szklarniach ogrodu botanicznego zapierają dech w piersiach i są piękne same w sobie, jednak jestem pewna, że taka utalentowana florystyka może wykonać z nich piękną aranżację, aby
jeszcze bardziej wyeksponować ich piękno.

Poświęć trochę czasu, aby zobaczyć zdjęcia zrobione podczas sesji zdjęciowej dla Belgrave GlasgowHotel, który znajduje się w dzielnicy West End w Glasgow - tak jest idealnie położony, jeśli chcesz odwiedzić tę część Glasgow.Kelvingrove Art Gallery and Museum


Glasgow University


Designed by Charles Rennie Mackintosh


Glasgow University


Glasgow West End near Byrne Street

© Photos / Zdjęcia - WS Marita

Monday, 1 July 2013

Building a dream house | Budowa domu marzeń

EN: When you thinking about the most peaceful and warm place, it is most of the time: home.
It is nice when you are able to build your own dream house that looks as you wish, that has all the features, and rooms sized  exactly the way you want. You can always make this dream real, just go & take advice from your local architect. The advice is free of charge, and it might appears that you are actually in a good position to build your own house!

If you live in Renfrewshire, Ayrshire, Inverclyde, Glasgow, East Dunbartonshire, Bearsden or Milngavie think BOW Design Architect.

Do not hesitate, make an appointment and fulfill your dreams!

The  BOW design Architect has now profile also on Google+ >

PL: Kiedy myślisz o najbardziej spokojnym i ciepłym miejscu, to przeważnie myślisz o domu. To wspaniale, gdy jesteś w stanie zbudować własny wymarzony dom, który wygląda dokładnie tak, jak chcesz, posiada wszystkie ważne dla Ciebie cechy oraz pokoje o odpowiedniej wielkości. Można to marzenie zrealizować, tylko trzeba zasięgnąć porady lokalnego architekta. Porady są zwykle bezpłatne, a może się okazać, że rzeczywiście jesteś w dobrej sytuacji , aby zbudować swój własny dom!
Jeśli mieszkasz w Renfrewshire, Ayrshire, Inverclyde, Glasgow, East Dunbartonshire, Bearsden lub Milngavie pomyśl o BOW Design Architect.

Nie wahaj się, umów się na spotkanie i spełnij swoje marzenie!

BOW design Architect ma teraz swój profil także na Google+ >