Tuesday, 29 January 2013

Summary of the end of 2012 year | Podsumowanie końcówki roku 2012

EN: Summary of the end of 2012 year
  1. Business cards and flyers for the Baltic Firewood designed and printed (see image; paper and print quality - without concerns, highly recommendable)
  2. Two html email campaigns sent on behalf of the Baltic Firewood
  3. New data added to Rejuvenate website.
  4. SEO and sitemaps updated for all clients
The end of the year was tense, hence the delay in updating the blog – sorry for that.
Soon new projects will be done, I will inform you about them on a regular basis here, as well as face book business page.
Web Studio 'Marita'

PL: Podsumowanie końcówki roku 2012
  1. Wizytówki i ulotki dla Baltic Firewood zaprojektowane i wydrukowane (zobacz zdjęcie; jakość papieru i druku – bez zastrzeżeń, wręcz godna polecenia)
  2. Dwie kampanie e-mailowe dla Baltic Firewood wysłane
  3. Nowe dane do strony Rejuvenate dodane.
  4. SEO i sitemapy dla wszystkich klientów uaktualnione
Końcówka roku była napięta, stąd te opóźnienia w aktualizacji bloga – wybaczcie.
Niedługo nowe projekty wejdą w życie, będę informowała o nich na bieżąco.
Web Studio 'Marita'