Tuesday, 7 February 2012

New project | Nowy projekt

EN: Web Studio 'Marita' has worked recently on the project - single web page. I've created a web page to help friends with promototion of the books about Chojnice town. The books called Zeszyty Chojnickie are published since 1964, and when I worked in Publishing House LOGO in Bydgoszcz I was involved in publishing proccess of these books. Therefore within the framework of friendship and sentiment I decided to help Chojnice's Society of Friends of Science (Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) to promote the book by designing and encoding the web page for them. The site is hosted on a Council's server of the city Chojnice.
The result of this work you can see here >

PL: Web Studio 'Marita’ pracowało ostatnio nad projektem - pojedynczą stroną internetową.  Stworzyłam tę stronę aby pomóc w wypromowaniu książek o Chojnicach i okolicach.  Książki o nazwieZeszyty Chojnickie’ publikowane są od 1964 roku, a ja kiedy pracowałem w wydawnictwie LOGO w Bydgoszczy byłam zaangażowana w proces wydawniczy tych książek.
Dlatego w ramach przyjaźni i sentymentu postanowiłam pomóc Chojnickiemu Towarzystwu  Przyjaciół Nauk w promocji książek - zaprojektowałam i zakodowałam dla nich stronę internetową. Strona jest umieszczona na serwerze Urzędu Miasta w Chojnicach.
Rezultaty możecie obejrzeć tutaj >