Monday, 22 August 2011

Weekend

EN: I've never thought that being a passenger on the motorbike it will be such a joyful... I spent a few hours on Saturday and Sunday this weekend on the bike. My other half and I were driving around Renfrewshire and Ayrshire. We explored quite a bit our neighbourhood and it was lovely. Short coffee break at The Canny Man in Lugton - really nice cappuccino:) Villages in Scotland during sunny, but windy - that disadvantages, days are really lovely.

PL: Nigdy nie myślałam, że bycie pasażerem na motocyklu będzie takie radosne... Spędziłem kilka godzin w sobotę i niedzielę, w ten weekend, na motorze. Moja druga połowa i ja objechaliśmy Renfrewshire i Ayrshire. Poznaliśmy trochę naszą okolicę i było cudownie. Krótka przerwa na kawę w The Canny Man w Lugton - cappuccino naprawdę dobre:) Wioski w Szkocji podczas słonecznych, choć wietrznych - to wada, dni są naprawdę urocze.

Wednesday, 17 August 2011

EN: Hmm ... something, rather someone, made my day, though the day hasn't begun nicely, turned out very nice and charming. Specially delivered a bouquet of beautiful roses arranged in a basket with a secret note – it moved me deeply... Thank You

PL: Hmm... coś, a raczej ktoś sprawił że dzisiejszy dzień, choć nie zaczął się najlepiej, okazał się bardzo miły i uroczy. Dostarczony na zamówienie bukiet pięknych róż, ułożonych w koszyku, z bilecikiem - wzruszyłam się... Dziękuję
Photo | Zdjęcie: © Marita S.

Monday, 15 August 2011

Wee break / Krótka przerwa

EN: A wee (Scottish word means: little) break from work (e-mail marketing today on the top:), and I've been thinking to put some pictures from Poland, more specific from Ostromecko near Bydgoszcz, because Poland is a beautiful country, very diverse geographically and friendly to tourists.

PL: Chwila przerwy w pracy (e-mail marketing dziś na tapecie:) i pomyślałam, aby wstawić zdjęcia z Polski, konkretnie z Ostromecka koło Bydgoszczy. Albowiem, Polska to też piękny kraj, bardzo urozmaicony geograficznie i przyjazny turystom.

Photos / Zdjęcia © Marita S.Photo | Zdjęcie: © Marita S.

Friday, 12 August 2011

Memories of Isle of Arran / Wspomnienia - wyspa Arran

EN: Yes, I'm working lately as much as I can (websites), so I've forgotten to write here - I'm busy!
To keep the healthy balance, I'm going to put a few photos from Isle of Arran; I've visited two years ago. Such a beautiful place and I had that luck - beautiful weather (what is rare here as you know:)

PL: Tak, pracuję ostatnio tak dużo, jak mogę (strony www), więc zapomniałem Wam napisać - jestem bardzo zajęta!
Aby zachować zdrową równowagę, mam zamiar umieścić kilka zdjęć z Wyspy Arran, którą odwiedziłem dwa lata temu. To takie piękne miejsce i miałam szczęście - była piękna pogoda, (co jest tutaj rzadkością - jak wiecie:)

Zdjęcia / Photos © Marita S.


Photo | Zdjęcie: © Marita S. & Jacek S.

Wednesday, 10 August 2011

Niezwykłe - "zwykłe" nr 2 / Extraordinary - "ordinary" no 2

PL: Szkocja - znowu pada... Mając na uwadze fakt, że słoneczne dni bywają tutaj niezwykle rzadko, wczoraj ponownie wybrałam się podziwiać niezwykłe - "zwykłe" i uwieczniłam żeby się z Wami podzielić.
Myślę, że niektórzy z Was bez problemu odgadną, gdzie byłam...

EN: Scotland - raining again ... Taking under consideration the fact that the sunny days tend to be extremely rare here, yesterday I went back to admire an extraordinary - "ordinary" and took some photos to share with you.
I think some of you can easily guess where I was ...

© All photos - Marita S.
Tuesday, 9 August 2011

New email campaign has started !!!

I've re-sent an email campaign today with hope to gain audience - future clients. So, please check your email boxes, maybe you too have received the email from Web Studio 'Marita'!
If not, you can see the email here »
I can create bespoke email on your demand, do the campaign, make reports for you as well. Just let me do that! I love my profession, like coding, and on the end of the programmer journey - see the outstanding results - so, please let me be a part of it!

Monday, 8 August 2011

Niezwykłe - "zwykłe"

PL: Szkocja, piękny kraj, choć pogoda - zwykle deszczowa - może przyprawić o depresję, a już na pewno o tzw. "doła". Jednak, gdy wyjdzie słońce i człowiek nie szuka nie wiadomo czego, to znajduje spokój i radość gdy spaceruje i może podziwiać "zwykłe" widoki. Te niby "zwykłe" widoki, dla mnie sa niezwykłe, albowiem nie staram się znajdować jakichś dziwactw, staram się cieszyć tym, co niby proste - a jednak zadziwiające...

Zdjęcia © Marita S.