Thursday, 30 August 2012

Brand new website launched | Zupełnie nowa strona wystartowała

Logo | Advert | Website
Logo | Reklama | Strona Internetowa
EN: Web Studio 'Marita' designed and developed a brand new website. The website was recently launched for Baltic Firewood Company based in Kilbarchan (Renfrewshire, Scotland).

Firstly the company logo was created by Web Studio 'Marita', then advert was published in local magazine: The Gryffe Advertizer (issued in September 2012)
Baltic Firewood Company website was built using HTML, ASP, CSS, and PayPal checkout.

Web Studio 'Marita' is caring about updating the website in the future as well as will care about Baltic Firewood Company online marketing.


PL: Web Studio 'Marita' zaprojektowało i opracowało nową stronę internetową. Strona internetowa została uruchomiona niedawno dla Baltic Firewood Company z siedzibą w Kilbarchan (Renfrewshire, Scotland).

Wcześniej Web Studio 'Marita’ zaprojektowało logo firmy, a następnie reklamę opublikowaną w lokalnym magazynie The Gryffe Advertizer (wydanie wrześniowe - 2012)
Strona internetowa Baltic Firewood Company została zbudowana za pomocą HTML, ASP, CSS i połączona jest z wirtualną kasą PayPal.

Web Studio 'Marita' będzie dbało o aktualizowanie strony, jak również o marketing firmy w Internecie.Saturday, 11 August 2012

Viewbank - Arran


EN: I have written a lot here about the redesigned website for Bed & Breakfast family business on Isle of Arran. The redesigned website you may visit here >
I have written as well, some time ago, about my memories about the Isle of Arran, and I have posted a lot of photos with breathtaking views of Arran. This post with photos you may see here >
I can truly recommend both: Viewbank and Isle of Arran.

Those two make a perfect combination:)

Tuesday, 7 August 2012

New Email Campaign | Nowa kampania mailowa

EN: A new email campaign was launched yesterday.
• Want to subscribe? Email us here >
• Want to see the email? Click here >
• Still do not know how does the email campaign work?
Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
• For any other questions - feel free to ask!

PL: Nowa kampania e-mail została uruchomiona wczoraj. 
• Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
• Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
• Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.

• Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!