Friday, 20 December 2013

Christmas Wishes sent in email campaign | Życzenia Świąteczne wysłane w kampani e-mailowej

EN: A new email campaign (see the email here >) was launched a few days ago.

The email contains Christmas Wishes to all present & future clients of Web Studio 'Marita', as well as information about:
•  Twisted Willow – Bespoke Florist website. The website has been recently updated, and contains Christmas page with festive decorations.
•  local kitchen worktops supplier website: Discount Worktops Store. They sell & fit high quality worktops e.g. Corian, Apollo, Maia, Zodiaq, throughout the mainland UK.
•  as well as information about local firewood supplier website Baltic Firewood that also has been updated. Baltic Firewood has now wider range of firewood products.
•  and the Special Offer launched by Web Studio Marita >

•  Want to subscribe? Email us here >
•  Want to see the email? Click here >
•  Still do not know how does the email campaign work?
Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
•  For any other questions - feel free to ask!

PL: Nowa kampania e-mail (zobacz e-mail tutaj >) została uruchomiona wczoraj. 

E-mail zawierał Życzenia Świąteczne dla wszystkich obecnych i przyszłych klientów Web Studio 'Marita', a także:
•  informacje o stronie WWW Twisted Willow – Bespoke Florist. Strona WWW obecnie zawiera także stronę ‘Christmas’ z dekoracjami świątecznymi.
•  informacje o stronie WWW lokalnego dostawcy i montera blatów kuchennych  Discount Worktops Store. DWS sprzedaje i montuje wysokiej jakości blaty kuchenne np. Corian, Apollo, Maia, Zodiaq, w całej Wielkiej Brytanii.
•  jak również informacje o stronie WWW lokalnego dostawcy drewna opałowego Baltic Firewood, który powiększył ofertę swoich produktów.
•  oraz Ofertę Specjalną od Web Studio 'Marita' >

•  Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
•  Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
•  Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.

•  Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

Thursday, 12 December 2013

All I want for Christmas... | Wszystko czego chcę na Święta…

Twisted Willow >
Discount Worktops Store >
Baltic Firewood >
Web Studio 'Marita' >
EN:
1) Beautifully decorated home with all possible Christmas decoration. The bespoke wrench on the door, Christmas table decoration, and customised Charismas crackers! Where to find such a gorgeous Christmas decorations? At Twisted Willow, of course >

2) New look of my kitchen? Why not? It is now New Year offer - up to 70% off on selected kitchen worktops. You may see, and choose from plenty of kitchen worktops types, such as Corian, Granite, Zodiaq, Maia, and Apollo or hardwood surfaces. High quality worktops at discounted prices at Discount Worktop Store >

3) Warm & cosy home at Christmas time? Definitely! If you have fireplace or stove, just visit & order high quality logs from Baltic Firewood Company. They provide great service (FREE delivery), and offer quality hardwood logs >

4) Give someone original gift? What about website? This is original gift for someone who just has started a small business. At the moment Web Studio ‘Marita’ offers up to 30% off on selected services.  See all offers here >

PL:
1) Pięknie udekorowany dom, wszystkimi możliwymi, świątecznymi dekoracjami. Robiony na zamówienie wianek na drzwi i świąteczne dekoracjie na stół! Gdzie można znaleźć takie wspaniałe i oryginalne ozdoby świąteczne? W Twisted Willow, oczywiście >

2) Odnowiona kuchnia? Dlaczego nie? Teraz jest oferta noworoczna - aż do 70% rabatu na wybrane blaty kuchenne. Możesz zobaczyć i zamówić, a wybór jest bardzo duży np. Corian, Granite, Zodiaq, Maia, i Apollo lub drewniane blaty kuchenne. Wysokiej jakości blaty po obniżonych cenach tylko w  Discount Worktop Store >

3) Ciepły i przytulny dom na Boże Narodzenie? O tak! Jeśli masz kominek lub piecyk, po prostu odwiedzić stronę WWW Baltic Firewood Company  i zamów oferowane przez nich wysokiej jakości drewno kominkowe/opałowe. Baltic Firewood Company zapewnia bardzo dobrą obsługę (dostawa gratis) i oferuje wysokiej jakości drewno kominkowe >

4) Oryginalny prezent pod choinkę? Co powiesz na stronę WWW? Jest to oryginalny prezent dla kogoś, kto właśnie rozpoczął małą firmę. W tej chwili Web Studio ' Marita ' oferuje do 30% rabatu na wybrane usługi (dla klienów z Wielkiej Bytanii). Zobacz wszystkie oferty tutaj >

Monday, 9 December 2013

Christmas update | Świąteczne aktualizacje

EN: A new email campaign (see the email here >) was launched a few days ago.

The email contains information about:
•  Twisted Willow – Bespoke Florist website. The website has been recently updated, and contains Christmas page with festive decorations.
•  local kitchen worktops supplier website: Discount Worktops Store. They sell & fit high quality worktops e.g. Corian, Apollo, Maia, Zodiaq, throughout the mainland UK.
•  as well as information about local firewood supplier website Baltic Firewood that also has been updated. Baltic Firewood has now wider range of firewood products.
•  and the Special Offer launched by Web Studio Marita >

•  Want to subscribe? Email us here >
•  Want to see the email? Click here >
•  Still do not know how does the email campaign work?
Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
•  For any other questions - feel free to ask!

PL: Nowa kampania e-mail (zobacz e-mail tutaj >) została uruchomiona wczoraj. 

E-mail zawierał:
•  informacje o stronie WWW Twisted Willow – Bespoke Florist. Strona WWW obecnie zawiera także stronę ‘Christmas’ z dekoracjami świątecznymi.
•  informacje o stronie WWW lokalnego dostawcy i montera blatów kuchennych  Discount Worktops Store. DWS sprzedaje i montuje wysokiej jakości blaty kuchenne np. Corian, Apollo, Maia, Zodiaq, w całej Wielkiej Brytanii.
•  jak również informacje o stronie WWW lokalnego dostawcy drewna opałowego Baltic Firewood, który powiększył ofertę swoich produktów.
•  oraz Ofertę Specjalną od Web Studio 'Marita' >


•  Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
•  Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
•  Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.

•  Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

Tuesday, 3 December 2013

What's new at Web Studio 'Marita'? | Co nowego w Web Studio 'Marita'?

Visit Baltic Firewood >
Visit Discount Worktops Store >
Visit Twisted Willow - Bespoke Florist >
EN: Have I mentioned here that I work lately very hard? Yes, I am busy. A few works interweave at the same period of time. So, I’m going to update you with my recent works. 

Baltic Firewood Company, our local hardwood logs supplier, has expanded products range. The entire website is also updated: new animation is added, design is slightly changed.
Visit Baltic Firewood website to browse and order new products >

Another work involves all SEO skills, to improve Discount Worktops Store website performance. The website was nicely designed; however did not appear at search engines too often.
Therefore it is time to change it, especially that the worktops supplier is our local businessmen. Discount Worktops Store supplies & fits high quality kitchen worktops throughout the mainland UK (England, Wales, and Scotland).  Discount Worktops Store supplies only the premium brands of the kitchen surfaces such as DuPont, Apollo, and Silestone & Maia. Therefore, if you want to re-design your kitchen, visit Discount Worktops Store website & order the high quality worktop now >

Twisted Willow – Bespoke Florist website will be updated about Christmas decorations that you may order or buy in store. The Christmas page will contain pictures that can be enlarged (photo gallery). If you are looking for luxury wreaths for the door, gorgeous arrangements for the table, which can include candles or fabulous bouquets to send to someone special, simply visit Twisted Willow – Bespoke Florist website soon and order your decorations. Make your Christmas special this year!


PL: Czy wspomniałam tutaj, jak ciężko ostatnio pracuję? Tak, mam sporo pracy. Kilka zleceń przeplata się w tym samym czasie. W związku z tym, mam zamiar dokonać tutaj aktualizacji i napisać nad czym ostatnio pracuję.

Baltic Firewood, nasz lokalny dostawca liściastego drewna opałowego rozszerzył gamę produktów. Cała strona jest również zaktualizowana: dodano nową animację, projekt strony również został nieco zmieniony.
Odwiedź stronę www Baltic Firewood i zobacz nową gamę produktów >

Kolejna praca obejmuje umiejętności SEO, ponieważ poprawiam stronę Discount Worktops Store. Strona została ładnie zaprojektowana, ale nie pojawiała się zbyt często w wyszukiwarkach.
Dlatego nadszedł czas, aby to zmienić, zwłaszcza, że dostawcą blatów kuchennych jest nasz lokalny biznesmen. Discount Worktops Store oferuje tylko wysokiej jakości materiały i montuje blaty kuchenne na terenie Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Szkocji). Discount Worktops Store dostarcza blaty tylko znanych marek, takich jak DuPont, Apollo i Silestone & Maia. Dlatego, jeśli chcesz odnowić swoją kuchnię, odwiedź stronę internetową sklepu Discount Worktops Store i zamów wysokiej jakości blat już teraz >

Strona www Twisted Willow - Bespoke Florist, będzie zaktualizowana o ozdoby świąteczne, które będą mogły być wkrótce zamawiane. Strona ‘Christmas’ będzie zawierać ilustracje, które można będzie powiększyć (galeria zdjęć). Jeśli szukasz luksusowych wieńców na drzwi, wspaniałych dekoracji na stół świąteczny, które obejmować będą świece lub wspaniałe bukiety dla kogoś wyjątkowego, po prostu wkrótce odwiedź stronę www Twisted Willow - Bespoke Florist i zamów dekoracje. Stwórz sobie wyjątkowe Święta w tym roku!