Wednesday, 27 June 2012

The beauty of the Scottish Highlands | Piękno szkockich gór

EN: Here there are some photos that show the beauty of Scottish Highlands. I visited these places last weekend (catching the sunny weather).
You don’t need to have a car or a bike, you may use bus or train – either way - it's worth it!

PL: Oto kilka zdjęć, które pokazują piękno szkockich gór. Odwiedziłam te miejsca w ostatni weekend (łapałam słoneczną pogodę:).
Nie trzeba mieć samochodu czy motoru, można skorzystać z autobusu lub pociągu - tak czy inaczej - warto!

© All photos - Marita S.

Lochgoilhead / Loch Goil

Lochgoilhead / Loch Goil

Lochgoilhead / Loch Goil

Lochgoilhead / Loch Goil

Loch Fyne
Loch Fyne

Loch Fyne

Loch Fyne

Loch Fyne

Arrochar / Loch Long

Arrochar / Loch Long

Luss

Luss

Luss / Loch Lomond

Luss / Loch Lomond

Monday, 25 June 2012

The beauty of Polish town - POZNAN | Piękno polskiego miasta - POZNAŃ

EN: There is a town in Poland called Poznan that hosts EURO 2012. I have been there before the football competition has started. It is very beautiful & friendly town. Definitely it is worth to visit. A few photos below may convince you to do so.

PL: Jest takie miasto w Polsce o nazwie Poznań, które gości  Euro 2012. Byłam tam zanim zawody w piłce nożnej się rozpoczęły. To bardzo piękne i przyjazne miasto - na pewno warto je odwiedzić. Kilka zdjęć poniżej może przekonać Was do tego.


© All photos - Marita S.


Poznan Town Centre / Poznań centrum miasta

Poznan Town Centre / Poznań centrum miasta

Poznan Town Centre - Town Hall / Poznań centrum miasta  - Ratusz

Poznan Town Centre / Poznań centrum miasta

Poznan Town Centre - Town Hall / Poznań centrum miasta  - Ratusz

Poznan Town Centre  / Poznań centrum miasta

Poznan Town Center  / Poznań centrum miasta

Poznan Town Center  / Poznań centrum miasta

Poznan Town Center  / Poznań centrum miasta

Poznan Town Center  / Poznań centrum miasta

Poznan Town Center  / Poznań centrum miasta

Poznan Town Center  / Poznań centrum miasta

Poznan Town Center  / Poznań centrum miasta

Poznan Town Center  / Poznań centrum miasta

Poznan Town Center  / Poznań centrum miasta

Poznan Town Center  / Poznań centrum miasta

Poznan Town Center - Castle  / Poznań centrum miasta - zamek


Wednesday, 20 June 2012

New email campaign | Nowa kampania emailowa

EN: A new email campaign was launched yesterday.
• Want to subscribe? Email us here >
• Want to see the email? Click here >
• Still do not know how does the email campaign work?
Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
• For any other questions - feel free to ask!

PL: Nowa kampania e-mail została uruchomiona wczoraj. 
• Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
• Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
• Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.

• Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

Monday, 18 June 2012

EN: Redesigned website launched | PL: Odnowiona strona wystartowała

EN: Before recoding - example
PL: Przed przekodowaniem - przykład
EN: After recoding
PL: Po przekodowaniu
 EN: The recently redesigned website for Viewbank Guest House, located in Whiting Bay on the Scottish Isle of Arran, has been launched. The house is run by very nice owners: Malcolm and Julie, who decided to invest in improving the image of their business website.
Before the improvement, character of the design had been given the website by the owner, who created the website as a hobby. However, the website did not have continuity and consistency of the design, as well as contained html errors in the codes, which damaged the website design depending on which browser was used. An example of how it had looked before the recoding the site, you can see here (several sites connected/linked up with for demonstration purposes only - simply click).

After redesigning and recoding, the website gained consistency. Currently, Each page contains  a banner with the name of the Guest House on top of the page. On the left: menu with links leading to subpages, and contact information. On the right: the possibility of direct booking, the logo of a travel book recommending this guest house, and the logo as the information about the possibility of using the wireless Internet. At the bottom of the website is a counter.  At present, the centre of each page contains the information you need and it's easy to find the info on this site - which was quite difficult in the previous version.
The website, even though it’s been recoded  and redesigned, keeps the character given to it earlier by her owners and is done exactly as the owners wished it to be done - because for the Web Studio 'Marita' customers' satisfaction is – after the highest quality of coding – the most important!
The new site you may find here>


PL: Niedawno wystartowała odnowiona strona dla domu gościnnego Viewbank położonego w Whiting Bay na szkockiej wyspie Arran. Dom ten jest prowadzony przez przemiłych właścicieli Malcolma i Julie, którzy postanowili zainwestować w poprawę wizerunku swojej biznesowej strony internetowej.
Przed poprawą strona miała nadany charakter przez właściciela, który stworzył te stronę w ramach hobby. Jednak strona nie miała ciągłości i konsekwencji wizerunku, jak również zawierała błędy w kodach, które to 'rozsypywały' stronę w zależności od przeglądarki. Przykład jak wyglądała strona przed przekodowaniem, można zobaczyć tutaj (kilka stron połączonych /zlinkowanych ze sobą w celach pokazowych - wystarczy kliknąć).
Po przeprojektowaniu i przekodowaniu strona nabrała spójności. Obecnie na każdej stronie w górnej jej części znajduje się baner główny z nazwą domu gościnnego Viewbank. Po lewej widnieje menu z linkami prowadzącymi do kolejnych stron oraz dane kontaktowe. Po prawej: możliwość bezpośredniego bukowania miejsc, logo książki podróżniczej rekomendującej ów dom gościnny, logo-informacja o możliwości korzystania z bezprzewodowego Internetu. U dołu strony znajduje się licznik odwiedzin. Teraz centrum każdej strony zawiera potrzebne informacje i łatwo się na niej odnaleźć, co było dość trudne w poprzedniej wersji.
Strona, mimo iż jest przekodowana i przeprojektowana, ma dokładnie zachowany charakter nadany jej wcześniej przez właścicieli i jest całkowicie zgodna z ich życzeniami, albowiem dla Web Studio 'Marita' najważniejsza, po najwyższej jakości kodowania, jest satysfakcja klienta!
Nową stronę można odwiedzać tutaj >

Thursday, 14 June 2012

EN: Refresh your business website | PL: Odnów swoją stronę biznesową


EN: Why not to refresh your business website this summer? Some of my clients decided to do that, and they do not regret it. The previously designed website did not catch users’ eye, but after the redesign everything changed. They've had more visitors on their website, more interest, and the changes have had overall a very good influence on their business.
The present websites are user friendly, without errors in codes, W3C validated, cross browsers displayed, and SEO friendly – these factors make an elementary difference for businesses.
Therefore, why not to redesign?

To see examples of the website before and after redesign go to our wesbite >

PL: Dlaczego nie odnowić biznesowej strony internetowej tego lata? Niektórzy z moich klientów postanowili to zrobić i nie żałują swojej decyzji. Wcześniej zaprojektowane strony internetowe nie przyciągały uwagi użytkowników, jednakże po przeprojektowaniu wszystko się zmieniło. Strony klientów są teraz częściej odwiedzane, zainteresowanie ich firmami jest większe, a wprowadzone zmiany ogólnie bardzo dobrze wpłynęły na ich działalność biznesową.
Obecnie te strony internetowe są przyjazne dla użytkownika oraz SEO, nie posiadają błędów w kodach, zostały przetestowane zgodnie ze standardami W3C, oraz wyświetlane są tak samo we wszystkich przeglądarkach – te czynniki mają dla firm zasadnicze znaczenie.
Dlatego też, dlaczego nie przeprojektować strony?

Aby zobaczyć przykłady stron przed i po przeprojektowaniu, odwiedź naszą stronę >