Wednesday, 28 May 2014

Thistle, flowers, posters, driving lessons & holiday... | Oset, kwiaty, plakaty, nauka jazdy i wakacje...

EN: Web Studio 'Marita' has sent email campaign to all clients & friends.
You may see the email here >

At the email were published some news regarding recent works, and local businesses that Web Studio 'Marita' is cooperating with.

So, there are information about:
  • Want to subscribe? Email us here >
  • Want to see the email? Click here >
  • Still do not know how does the email campaign work?
   Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
  • For any other questions - feel free to ask!

  PL: Web Studio 'Marita' wysłało kampanię e-mailową do wszystkich klientów i przyjaciół.
  Możesz zobaczyć E-maila HTML tutaj>

  W tej kampanii e-mailowej były publikowane wieści dotyczące nowych prac i lokalnych firm, z którymi Web Studio 'Marita' współpracuje.

  Tak więc, są w e-mailu zawarte informacje o:
  • wielkim otwarciu kwiaciarni Twisted Willow w nowym lokalu w Kilbarchan;
  • nowej stronie WWW dla miejscowej szkoły jazdy: Castle School of Motoring prowadzonej przez Williama i z siedzibą w Johnstone (dwie wersje strony WWW: PC i mobilna);
  • zmianach na stronie domu gościnnego Viewbank na wyspie Arran w związku z remontem domu na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Pokaz slajdów i nowe zdjęcia zostały dodane na stronie WWW Viewbank;
  • usługach SEO dla lokalnych firm.
   • Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
   • Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
   • Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
    Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj
    lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.
   • Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie – pytaj!

   Monday, 26 May 2014

   Twisted Willow Bespoke Florist – grand opening event! | Wielkie otwarcie kwiaciarni Twisted Willow!

   EN: Yes, Twisted Willow – Bespoke Florist has moved in to Kilbarchan to new premises. Now they have much more space to expose the beautiful flowers, bouquets, items to hire (for weddings or other events), cushions, jewellery, pottery, and even more flowers:)

   There is a bride's room, where you can see all items to hire such as floor & table candelabras, wedding arch, bird cages, chair covers etc. Future brides can sit down and discuss with Caroline all the details surrounded by these lovely stuff.

   On 21st of May the grand opening was held in the new premises, so everybody could see all the goods available to purchase or hire. Caroline cared about fantastic atmosphere and each person received a goody bag from her. The grand opening was a huge success. A lot of people came to see a brand new business that moved in to Kilbarchan.

   Everyone could wish Caroline good luck & congratulate her – so one more time: Good luck Caroline, Web Studio ‘Marita’ wishes you all the best!

   See photos of the opening below click to enlarge.

   PL: Tak, Kwiaciarnia –Twisted Willow  przeniosła się do nowej siedziby w Kilbarchan. Teraz mają dużo więcej miejsca, aby wyeksponować piękne kwiaty, bukiety, przedmioty do wynajęcia (na wesela lub inne imprezy), poduszki, biżuterię, ceramikę i jeszcze więcej kwiatów :)

   Jest tam pokój panny młodej, gdzie wystawione są wszystkie rzeczy możliwe do wynajęcia, aby udekorować przyjęcie weselne, takie jak kandelabry (na podłogi i stoły), łuk ślubny, klatki dla ptaków, pokrycia krzeseł itp. Przyszłe panny młode mogą usiąść i przedyskutować z Caroline wszystkie szczegóły, otoczone tymi pięknymi rzeczami.

   W dniu 21 maja odbyło się uroczyste otwarcie w nowej siedzibie, więc każdy mógł przyjść i  zobaczyć wszystkie dostępne do zakupu lub wynajmu produkty. Caroline zadbała o fantastyczną atmosferę i każdy otrzymał od niej torebkę promocyjną. Uroczyste otwarcie było więc wielkim sukcesem. Wiele osób przyszło zobaczyć nową kwiaciarnię w Kilbarchan.

   Każdy mógł życzyć Caroline powodzenia, jak i złożyć gratulacje – tak więc jeszcze raz: Powodzenia Caroline, Web Studio 'Marita' życzy Ci wszystkiego najlepszego!

   Zobacz zdjęcia z otwarcia - kliknij na zdjęcie żeby powiększyć.


   Photos © WS'Marita'

   Friday, 23 May 2014

   Beautiful thistle in goody bag & more... | Piękny oset w torebce promocyjnej i więcej...


   EN: Hi Folks,
   This beautiful thistle I have received in goody bag when I was taking part in the grand opening at new premises of Twisted Willow – Bespoke Florist in Kilbarchan. It was a huge success, and I took a lot of photos of the event, so I will write about it here soon, so visit this blog often to not miss the opportunity to see beautiful flowers & flowers arrangements, candlelight and many, many more.

   In meantime just a quick update about recent works.

   As some of you know, the Viewbank – Guest House website was updated lately. Now the – B&B on Isle of Arran – website has a new slide show on the front page, and new photos on the other pages. The owners redecorated the inside & outside of this lovely Victorian farmhouse and the results are displayed, so take a look on their website >

   SEO services in the progressfor some local businesses.

   Brand new website was launched for local driving school: Castle School of Motoring based in Johnstone (Renfrewshire). The driving instructorWilliam – will take care about every pupil, since his aim is to make the lessons enjoyable and he’s offering support to drivers that feel nervous behind the wheel or to those who lack confidence. There are two versions of the website PC & mobile one. Check the new website now >

   A few websites are under development, some need amendments, but I will inform you here, when the time is perfect to revealed more :)   PL: Witajcie
   Ten piękny oset – kwiat Szkocji – otrzymałam w torebce promocyjnej, kiedy brałam udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby Twisted Willow – Kwiaciarni w Kilbarchan. To był ogromny sukces i zrobiłam sporo zdjęć, więc napiszę o tym już wkrótce. Tak więc, odwiedzajcie ten blog często, aby nie przegapić okazji do obejrzenia pięknych kwiatów i bukietów, świec i wiele, wiele innych dekoracji.

   W międzyczasie szybka informacja o ostatnich pracach. Jak niektórzy z Was wiedzą, strona WWW Domu Gościnnego – Viewbank – została zaktualizowana w ostatnim czasie. Teraz B&B na wyspie Arran ma na pierwszej stronie pokaz slajdów, a na kolejnych stronach wstawione są nowe zdjęcia. Właściciele odmalowali zarówno wnętrze domu, jak i elewację w tym pięknym wiktoriańskim gospodarstwie, a wyniki są uwidocznione na zdjęciach, tak więc zajrzyjcie na ich stronę internetową >

   Usługi SEO są nadal w toku dla lokalnych firm.

   Niedawno została uruchomiona nowa strona WWW  dla miejscowej szkoły jazdy: Castle School of Motoring z siedzibą w Johnstone (Renfrewshire). Instruktor jazdy – William – zadba o każdego ucznia, ponieważ jego celem jest, aby lekcje jazdy były przyjemne. Oferuje także wsparcie dla kierowców, którzy są nerwowi za kierownicą lub dla tych, którzy nie czują się pewnie. Istnieją dwie wersje strony WWW na PC i mobilna. Sprawdź nową stronę internetową teraz >

   Kilka stron internetowych jest w fazie rozwoju, pewne wymagają zmian, ale poinformuję Was tutaj, kiedy nastąpi idealny ku temu czas:)

   Monday, 19 May 2014

   PC failure and other issues | Awaria PC i inne sprawy

   EN: Hi folks,
   As you know Web Studio 'Marita' supports local businesses. Today, I want to truly and deeply recommend computer repairs services. That's right. I have recently experienced my PC failure, and needed help immediately. I have some information about good local service from my friend Karen, and I was not disappointed. Joe is professionals and knows the stuff about computers, laptops etc. My PC was quickly diagnosed, repaired and the fee was reasonable as well. So, if you need help call Easy PC, at 44 Graham St. – Johnstone on 01505 329100.

   Today, one of my client: Caroline, bespoke florist at Twisted Willow posted on business Facebook wall some sentence that describes businesses relations. People do businesses because they have to, not always because they want to, but the personal connection make the difference, when you are choosing the company or services. I think it is true. A big event on Wednesday is held in Twisted Willow – Bespoke Florist: grand opening! I try to be there, since I haven't been yet in new premisses in Kilbarchan.

   I have updated a local business website today about new testimonial. Yes, Baltic Firewood our local high quality logs supplier has received a very nice comment from radio presenter check it out here >


   What about nice, skilled, understanding driving instructor? Yes, I can tell you, I know at least two local driving instructors that matching the above description. However, one of them has changed his profession, but the other is still enjoying his job, and he's ready to teach you. This person is William from Castle School of Motoring based in Johnstone. The driving lessons are offered also in Paisley, Kilbarchan, Bridge of Weir, Linwood, Howwood, Renfrew, and more. Check the driving school website for details here >

   Soon, I'm going to write about other local business, as I think we need to support each other.

   PL: Cześć wszystkim,
   Jak wiecie Web Studio 'Marita' wspiera lokalne firmy. Dziś chcę prawdziwie i uczciwie polecić usługi zakładu, który naprawia komputery. Zgadza się. W ostatnim czasie doświadczyłam awarii komputera i potrzebowałam natychmiastowej pomocy. Miałam pewne informacje o dobrym lokalnym serwisie od mojej koleżanki Karen i nie zawiodłam się. Joe jest specjalistą i zna się na  rzeczy, tj. na komputerach, laptopach itp. Mój komputer został szybko zdiagnozowany, naprawiony a cena usługi była również w granicach rozsądku. Tak więc, jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do Easy PC, w  Johnstone na  numer 01505 329100.

   Dzisiaj, jedna z moich klientek: Caroline, florystka z kwiaciarni Twisted Willow – Bespoke Florist opisała na biznesowej ścianie  Facebook'a relacje przedsiębiorstw krótkim zdaniem. Wszyscy robią interesy, bo muszą, a nie zawsze dlatego, że chcą, ale  to osobiste zaangażowniae czyni różnicę, kiedy wybiera  się firmę lub usługę. Myślę, że to jest prawda. W środę wielkim wydarzeniem będzie oficjalne otwarcie Twisted Willow – Bespoke Florist w nowym miejscu. Postaram się tam być, ponieważ jeszcze nie widziałam tej kwiaciarni, po przeprowadzce do Kilbarchan.

   Zaktualizowałam dziś stronę internetową lokalnej firmy o nową recenzję. Tak, nasz lokalny dostawca wysokiej jakości drewna kominkowego Baltic Firewood otrzymał bardzo miły komentarz od prezentera radiowego, zobacz recenzję tutaj >

   Co powiem na temat miłego, wykwalifikowanego i wyrozumiałego instruktora jazdy? Powiem, że znam co najmniej dwóch lokalnych instruktorów jazdy, którzy pasują do powyższego opisu. Jeden z nich jednak zmienił swój zawód, ale drugiej wciąż cieszy się swoją pracą i jest gotowy nauczać. Tą osobą jest William z Castle School of Motoring  z siedzibą w Johnstone. Lekcje jazdy są również oferowane w Paisley, Kilbarchan, Bridge of Weir, Linwood, Howwood, Renfrew itd. Sprawdź stronę internetową szkoły jazdy, aby zobaczyć szczegóły >

   Wkrótce mam zamiar napisać o innych lokalnych biznesach, albowiem myślę, że musimy się wzajemnie wspierać

   Saturday, 10 May 2014

   Brand New Website is launched! | Nowa strona www już działa!

   EN: Web Studio 'Marita' has sent email campaign to all clients & friends.
   You may see the email here >

   At the email were published some news regarding recent works, and local businesses that Web Studio ‘Marita’ is cooperating with.

   The most exciting news this time is that brand new website was launched! Yes, the website (two versions: PCs & mobile) was designed & developed for a local business – driving school: Castle School of Motoring run by William, and based in Johnstone. However, Castle School of Motoring serves entire Renfrewshire area – check on their website, and contact them for details.
   Castle School of Motoring website >


   Twisted Willow – Bespoke Florist has changed the postal address. They move in to Kilbarchan, so you cannot visit them in Bridge of Weir any more. In Kilbarchan they have bigger & brighter premises that allow exposing the beautiful flowers & flowers arrangements.  Their website is updated, so you can visit the website to see new address as well as new phone number!
   Visit Twisted Willow – Bespoke Florist website >

   • Want to subscribe? Email us here >
   • Want to see the email? Click here >
   • Still do not know how does the email campaign work?
    Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
   • For any other questions - feel free to ask!

   PL: Web Studio 'Marita' wysłało kampanię e-mailową do wszystkich klientów i przyjaciół.
   Możesz zobaczyć E-maila HTML tutaj>

   W tej kampanii e-mailowej były publikowane wieści dotyczące nowych prac i lokalnych firm, z którymi Web Studio 'Marita' współpracuje.

   Najbardziej ekscytującą wiadomością w tej kampanii e-mailowej jest to, że nowa strona internetowa została uruchomiona! Tak, strona internetowa została zaprojektowana i opracowana dla lokalnego biznesu – szkoła jazdy: Castle School of Motoring prowadzonej przez Williama, z siedzibą w Johnstone. Jednak Castle School of Motoring oferuje swoje usługi w cały obszarze Renfrewshire - sprawdź na ich stronie internetowej i skontaktuj się z nimi, jeśli chcesz znać szczegóły.
   Strona WWW Castle School of Motoring >


   Twisted Willow – Bespoke Florist zmienili adres. Obecnie mają siedzibę w Kilbarchan, więc nie mają już kwiaciarni w Bridge of Weir. W Kilbarchan mają większe i jaśniejsze pomieszczenia umożliwiające wyeksponowanie pięknych kwiaty i wiązanek. Ich strona internetowa jest zaktualizowana, więc można znaleźć na stronie internetowej ich nowy adres, a także nowy numer telefonu! Strona internetowa Twisted Willow – Bespoke Florist >

   • Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
   • Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
    Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
    Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.
   • Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

   Monday, 5 May 2014

   Beauty of Luss | Piękno Luss

   EN: I have spent Early May Bank Holiday mostly at office – working, but I took 3 hours break to relax. Today the sun rather is shining in other regions, but I’ve decided to visit Luss, and take a long walk. I think it was the right thing to do. Fresh air, nature around inspired to work even harder.

   Anyway, I took some photos to show you. You may see all the spring/summers signs on the photos. I’ve seen little lambs & lovely Scottish mountains in the background. I have also spotted first time this year the nationals Scottish flower – thistle!

   These photos could be printed in high resolution as posters or on any other canvas and I think, I can relax just to look at them.

   So, enjoy yourself!

   PL: Dzisiejszy, wolny dzień - Early May Bank Holiday, spędziłam głównie na pracy, ale wzięłam 3 godziny przerwy na odpoczynek. Dziś słońce świeci w innych regionach, mimo to postanowiłam odwiedzić Luss i pójść na długi spacer. Myślę, że to była słuszna decyzja. Świeże powietrze i przyroda wokół inspirują do jeszcze cięższej pracy.

   W każdym razie, zrobiłam kilka zdjęć, aby Wam pokazać. Możecie zobaczyć oznaki wiosny / lata na zdjęciach. Widziałam małe baranki na tle pięknych szkockich gór. Po raz pierwszy w tym roku dostrzegłam również narodowy kwiat Szkocji - oset!

   Te zdjęcia mogłyby być wydrukowane w wysokiej rozdzielczości, jako plakaty lub na dowolnym płótnie i myślę, że mogłabym się relaksować po prostu patrząc na nie.

   Bawicie się dobrze!

   © Photos WSMarita