Monday, 5 May 2014

Beauty of Luss | Piękno Luss

EN: I have spent Early May Bank Holiday mostly at office – working, but I took 3 hours break to relax. Today the sun rather is shining in other regions, but I’ve decided to visit Luss, and take a long walk. I think it was the right thing to do. Fresh air, nature around inspired to work even harder.

Anyway, I took some photos to show you. You may see all the spring/summers signs on the photos. I’ve seen little lambs & lovely Scottish mountains in the background. I have also spotted first time this year the nationals Scottish flower – thistle!

These photos could be printed in high resolution as posters or on any other canvas and I think, I can relax just to look at them.

So, enjoy yourself!

PL: Dzisiejszy, wolny dzień - Early May Bank Holiday, spędziłam głównie na pracy, ale wzięłam 3 godziny przerwy na odpoczynek. Dziś słońce świeci w innych regionach, mimo to postanowiłam odwiedzić Luss i pójść na długi spacer. Myślę, że to była słuszna decyzja. Świeże powietrze i przyroda wokół inspirują do jeszcze cięższej pracy.

W każdym razie, zrobiłam kilka zdjęć, aby Wam pokazać. Możecie zobaczyć oznaki wiosny / lata na zdjęciach. Widziałam małe baranki na tle pięknych szkockich gór. Po raz pierwszy w tym roku dostrzegłam również narodowy kwiat Szkocji - oset!

Te zdjęcia mogłyby być wydrukowane w wysokiej rozdzielczości, jako plakaty lub na dowolnym płótnie i myślę, że mogłabym się relaksować po prostu patrząc na nie.

Bawicie się dobrze!

© Photos WSMarita
No comments:

Post a Comment