Tuesday, 31 January 2012

Web Studio'Marita' has its profile on QYPE | Web Studio 'Marita' ma profil na QYPE!


EN: Web Studio'Marita' has its profile on QYPE, so please write your opinion about us on QYPE!

PL: Web Studio'Marita' ma swój profil na QYPE, tak więc bardzo proszę o wyrażenie swojej opini na temat firmy własnie tam.

Visit Web Studio 'Marita', Johnstone on Qype

Thursday, 26 January 2012

New email campaign | Nowa kampania emailowa

EN: Today a new email campaign has started with a special offer on web services provided by Web Studio 'Marita'.

To take advantage of the offer, you must receive the promo email and then contact us. Please remember to quote a promo code.

Do not receive a promo emails?  Contact us, we will add your details to our mailing list.

Hurry up! Offer ends 29th of February 2012.

Photo: © stock.xchng.vi & Marita S.

Tuesday, 24 January 2012

Upside down house | Dom do góry nogami

EN: There is a place in Poland, where is an upside down house. Not possible? And yet so. To go inside you must be courageous, and very well sensed of balance. This place is called Szymbark.
There is also the world's longest board (listed in the Guinness World Records), the largest piano, and many other interesting attractions.
There is also a Siberian house (Poles lived there) that was transported from Siberia, this involves a very interesting story - but I'm not ging to write it, maybe you can hear it when visiting Szymbark. There are also Polish House of Polonia in Canada and Polish house of Polonia in Turkey.
There is also a bunker, where you can "survive" bombing raid. A very interesting place after all, and the tour guide tells very interesting, so it is impossible to  be bored.
As you can see we have the interesting places in Poland with an idea and people who created this place.

PL: Jest takie miejsce w Polsce, gdzie jest dom do góry nogami. Nie możliwe? A jednak. Wejść do środka mogą tylko Ci odważni ludzie, którzy mają wszystko w porządku z błędnikiem. To miejsce, to Szymbark
Znajduje się tam również najdłuższa deska świata (wpisana do księgi rekordów Guinnessa), największy fortepian i wiele innych ciekawych atrakcji.
Jest tam również dom Sybiraka przetransportowany z Syberii a wiąże się z tym bardzo ciekawa historia - jednak nie przytoczę, może sami kiedyś posłuchacie odwiedzając Szymbark. Jest też Dom Polski - Polonii w Kanadzie, jak i Dom Polski - Polni w Turcji.
Jest też bunkier, w którym można "przeżyć" nalot bombowy. W sumie bardzo ciekawe miejsce i panie przewodniczki opowiadają bardzo interesująco, więc nie można się nudzić. Jak widać mamy w Polsce miejsca ciekawe i ludzi z pomysłem, którzy to miejsce stworzyli.
Zdjęcia / Photos © Marita S.
The longest board in the world 36.83m | Najdłuższa deska świata 36,83 m

The longest table (made from one board) | Najdłuższy stół (zrobiony z jednej deski)

Old tool | Dawne narzędzia


The biggest piano (underneath  the two normal size pianos)
 Największy fortepian (pod nim dwa normalnej wielkości fortepiany)

Entrance to the bunker


House of the Polish prisoners of Russian camps  (during II WW) |
Dom polskich więźniów w rosyjskich łagrach (podczas II wojna światowa_)


Polish House in Turkey | Dom Polski w Turcji

Polish House in Canada | Dom Polski w Kanadzie

Chapel | Kapliczka
Upside down house | Dom do góry nogami
Upside down Christmas Tree| Choinka w do góry nogami
Inside upside down house | W środku domu do góry nogami

Wednesday, 18 January 2012

Rejuvenate expanded their offer and the website too | Rejuvenate rozszerzyło swoją ofertę i uaktualniło stronę internetową

EN: Rejuvenate in Cupar expanded their treatments offer. Now the wide range of massages is available too.
At this point the website has had to be re-designed/re-coded too about a new content. So, please check new pages about the massages and therapists that work at Rejuvenate.

PL: Rejuvenate w Cupar rozszerzyło swoją ofertę zabiegów. Teraz jest dostępny szeroki wybór masaży. W tym momencie strona internetowa także musiała zostać rozszerzona o nowe treści. Tak więc, proszę sprawdzić nowe strony o masażach i terapeutach, którzy pracują w Rejuvenate.

Photo | Zdjęcie: © Marita S.

Tuesday, 17 January 2012

Something special for UK clients

EN: Web Studio 'Marita' prepared some advert with special offer for UK clients only. The adverts might be found on Gumtree, Friday-Ad or Google Places. Therefore, if you are interested just try to find the advert, and use the promo code when contacting us.
New Year - new tasks and goals, so do not wait and do something that will help you to reach them!

Photo | Zdjęcie: © stock.xchng.vi