Wednesday, 18 January 2012

Rejuvenate expanded their offer and the website too | Rejuvenate rozszerzyło swoją ofertę i uaktualniło stronę internetową

EN: Rejuvenate in Cupar expanded their treatments offer. Now the wide range of massages is available too.
At this point the website has had to be re-designed/re-coded too about a new content. So, please check new pages about the massages and therapists that work at Rejuvenate.

PL: Rejuvenate w Cupar rozszerzyło swoją ofertę zabiegów. Teraz jest dostępny szeroki wybór masaży. W tym momencie strona internetowa także musiała zostać rozszerzona o nowe treści. Tak więc, proszę sprawdzić nowe strony o masażach i terapeutach, którzy pracują w Rejuvenate.

Photo | Zdjęcie: © Marita S.

No comments:

Post a Comment