Thursday, 3 November 2011

Another html email campaign | I jeszcze jedna kampania mailowa


EN: Mail campaign to promote both: WebStudio ‘Marita’ and Rejuvenate Cupar, has been partially sent. You can view the email here > 
The campaign will be continuing soon.

PL: Kampania mailowa promująca zarówno Web Studio ‘Marita’ jak i Rejuvenate Cupar została częściowo wysłana. Emaila możesz obejrzeć tutaj > 
Kampania będzie kontynuowana wkrótce.

Photo | Zdjęcie: © stock.xchng.vi