Thursday, 22 December 2011

Thursday, 3 November 2011

Another html email campaign | I jeszcze jedna kampania mailowa


EN: Mail campaign to promote both: WebStudio ‘Marita’ and Rejuvenate Cupar, has been partially sent. You can view the email here > 
The campaign will be continuing soon.

PL: Kampania mailowa promująca zarówno Web Studio ‘Marita’ jak i Rejuvenate Cupar została częściowo wysłana. Emaila możesz obejrzeć tutaj > 
Kampania będzie kontynuowana wkrótce.

Photo | Zdjęcie: © stock.xchng.vi

Saturday, 29 October 2011

A new website launched! | Nowa strona w sieci!

EN: It's been a few week of work on design and development a new website for a colon hydrotherapy clinic in Cupar (Fife, Scotland). The clinic had a website; however the website was not eye-catching, modern, errors-free and properly validated to W3C standard, cross-browser displayed and up to date website.
Therefore, I stepped in and re-designed and re-coded a new website for the clinic.
And here it is brand new website launched 28th of October 2011: rejuvenatecupar.co.uk

Want a brand new website or re-design old one, find me here >

PL: To było kilka tygodni pracy nad projektem strony internetowej dla kliniki hydroterapii w Cupar (Fife, Szkocja). Klinika miała już stronę internetową, jednak strona ta nie była efektowna, nowoczesna, wolna od błędów, zgodna ze standardami W3C, wyświetlana identycznie w różnych przeglądarkach i aktualna.
Dlatego do dzieła wkroczyłam ja i ponownie zaprojektowałam i zakodowałam zupełnie nową stronę WWW dla kliniki.
I oto jest nowa strona WWW uruchomiona 28 października 2011: rejuvenatecupar.co.uk


Chcesz nową stronę internetową lub odświeżyć obecną, znajdziesz mnie tutaj >


Photo | Zdjęcie: © Marita S.

Wednesday, 26 October 2011

Web developer principles | Zasady web developera

EN: Today I decided to write about something very annoying, from the perspective of Web Developer. When viewing websites - created by the existing for a long time web designer and developer firms, or beginners - I very often find (if not to say – always), the errors in the HTML or style sheets (CSS). I wonder whether it is a routine, or simply neglect, lack of time. Yes, check the code for each page takes a long time, but such tests should be carried out! That we - Web developers - were taught in colleges and universities, such as medical students an ethics of doctors!
I met a few times with the opinion of the professionals, "what does it matter, after all, customers have no idea about these errors." To tell the truth, those opinions made me speechless.
Yes, customers may not have a clue, but developers know, so why ignore some of the customers and sell him a defective product? One might ask, "whether these errors in the code are important?" The answer is - yes: by such errors website may not appear, the entire layout can be "spread", and in different browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari, etc) the website may look completely different, and should look the same.
Of course there are situations when a Web developer has no influence to correct errors in a code, for example, when code is imported to the site, as so-called <iframe>.
There is also a large group of people devoted to creating pages, as a hobby, and do not have basic knowledge about the encoding (using popular programs for creating pages, or currently popular software CMS - Content Management System). It is worse when these people offer their services to companies and cannot test the site in terms of errors in the code.
Everybody should also have basic knowledge in the field of coding when using the CMS. Therefore, my dear clients, before you choose your web designer and developer, well look for the one.
I, as a Web designer & developer, sticking to my principles learned that I will do everything to ensure that both: the customer is satisfied, and I as well (I do not do the client a fool). In other words, the customer gets the product tested for errors, browsers, etc.
And my motto is shown on the attached picture.

PL: Dzisiaj postanowiłam napisać o czymś bardzo irytującym, z punktu widzenia Web Developera.  Przeglądając strony internetowe – tworzone przez istniejące już na rynku firmy Web designerskie i developerskie lub też dopiero, co powstałe – natykam się bardzo często, żeby nie powiedzieć zawsze, na błędy w języku HTML lub arkuszach stylów (CSS). Zastanawiam się czy jest to rutyna, niedbalstwo czy po prostu, brak czasu. Owszem sprawdzenie kodów poszczególnych stron zajmuje sporo czasu, jednak takie testy powinno się przeprowadzać! Tego nas – Web developerów – uczono na studiach, jak lekarzy etyki lekarskiej!
Spotkałam się kiedyś z takimi opiniami profesjonalistów: „a co to ma za znaczenie, przecież klienci nie mają o tych błędach pojęcia”. Prawdę mówiąc takie opinie „odbierają mi mowę”.
Tak klienci, być może nie mają pojęcia, ale my developerzy tak, więc czemu niektórzy lekceważą klienta i sprzedają mu wadliwy produkt? Ktoś mógłby zapytać: „a czy te błędy w kodach mają znaczenie?” Odpowiedź brzmi - tak: przez takie błędy strona może się nie wyświetlać, cały układ strony może się „rozsypać” i w każdej przeglądarce internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari itd.) może wyglądać zupełnie inaczej, a powinna wyglądać tak samo.
Oczywiście są sytuacje, kiedy Web developer nie ma wpływu, aby poprawić wykazane błędy w kodzie, np. importując na stronę mapę, jako tzw. <iframe>.
Jest też spora grupa ludzi, którzy zajmują się kreowaniem stron, jako hobby, i nie mają podstawowej wiedzy na temat kodowania (używają popularnych programów do tworzenia stron, lub obecnie popularnych programów CMS - Content Management System). Gorzej jest, gdy tacy ludzie oferują swoje usługi firmom i nie potrafią przetestować strony pod względem błędów w kodach.
Korzystając z CMS też należałoby mieć podstawy wiedzy z zakresu kodowania. Dlatego moi drodzy klienci, zanim wybierzecie swojego Web designera i developera, dobrze poszukajcie.
Ja, jako Web designer i developer, trzymam się swoich wyuczonych zasad, że zrobię wszystko, aby zarówno klient był zadowolony, jak i ja - czyli nie robię klienta w „balona”. Innymi słowy, klient dostanie produkt przetestowany pod względem błędów, przeglądarek itd.
A moje motto widnieje, na załączonym obrazku. 


Photo | Zdjęcie: © stock.xchng.vi & Marita S.

Saturday, 22 October 2011

TOP 5

EN: Top 5 how to good spend time - in my opinion, of course - everyone has their top 5
  1. Hot coffee, cube of dark chocolate (min. 70%) and Almodovar's film. 
  2. Fruit Cocktail + Michael Buble's CD (whichever, all are good:) 
  3. Hot coffee, cube of dark chocolate (min. 70%) and books such as Terry Pratchett (Discworld series recommended) 
  4. Sunny weather (or even cloudy but without rain and penetrating wind) and a walk in a quiet location with beautiful views. 
  5. Fruit Cocktail + headphones on your ears with Spanish lessons. 
Of course designing and coding is my pleasure too, but sometimes even as much addict of work person as I am - needs some time for something slightly different:)

PL: Top 5 na dobre spędzenie czasu - wg mnie oczywiście - każdy ma swoje top 5
  1. Gorąca kawa, kostka gorzkiej czekolady (min. 70%) i film Almodovara. 
  2. Koktajl owocowy + płyta Micheal Buble'a (obojętnie która, wszystkie sa dobre:) 
  3. Gorąca kawa, kostka gorzkiej czekolady (min. 70%) i książka np. Terry'ego Pratchetta (polecam serie Świata Dysku) 
  4. Słoneczna pogoda (lub nawet pochmurna byle bez deszczu i przenikliwego wiatru) i spacer w jakimś spokojnym miejscu z pięknymi widokami. 
  5. Koktajl owocowy + sluchawki na uszach z nauką hiszpańskiego. 
Oczywiście projektowanie i kodowanie jest moją przyjemnością również (a może przede wszystkim), ale czasem nawet tak uzależniona od pracy osoby jak ja - potrzebuje trochę czasu na coś troszkę innego:)

Photo | Zdjęcie: © stock.xchng.vi

Wednesday, 12 October 2011

Web design & development

EN: I'm working recently on web design and development for a well-being salon - details soon.
It's what I like the most - constructive work, brainstorm, coding:)
I'll share the results with you soon, in meantime you can visit my website to see portfolio updated about new works.

 PL: Pracuję ostatnio nad projektem i zakodowaniem strony internetowych dla salonu odnowy - szczegóły wkrótce.
To, co lubię najbardziej - konstruktywna praca, burza mózgów, kodowanie:)
Będę się z Wami dzielić wynikami, w międzyczasie możecie odwiedzić moją stronę, aby zobaczyć portfolio zaktualizowane o nowe prace.

Tuesday, 4 October 2011

News | Nowości

EN: Soon, I will publish some newsletter to show examples of all latest works done, or works in progress. In meantime you can check what's going on website or facebook.

PL: Wkrótce zamieszczę tutaj newsletter, aby zaprezentować wszystkie ostatnio wykonane prace, lub też prace, które są w trakcie tworzenia. W międzyczasie możecie śledzić postępy zaglądając na stronę internetową lub na facebooka.

Monday, 19 September 2011

Straw Peasant | Słomiane chłopki

EN: I want to share with you some photos of straw peasant that were displayed everyday with different gadgets/accessories to celebrate the end of harvest. The Commune Head in one village in Poland had this very nice idea. Previously no one cared about people good mood. Most of you know where the village is and who cared about the straw peasant. Thank you for lifting ours mood:) 

PL: Chcę się z Wami podzielić zdjęciami słomianych chlopków, którzy byli wystawieni na widok publiczny z róznymi akcesoraimi. Akcesoria zmieniały się każdego dnia, czasami byly bardzo aktualne, jak np. podczas meczu Polska: Niemcy, lub kumulacji w Lotto. Sołtys pewnej wsi w Polsce wpadł na ten wspaniały pomysł. W poprzednich latach, raczej nikt nie dbal o dobry humor mieszkańców - a tak niewiele trzeba... Większośc z Was wie o jakiej wsi i o kim mowa. Dziękuję za poprawianie mojego humoru:)

PS: Przeprosiny!!! Poprzednio napisałam, że to Wójt miał taki fajny pomysł, ale nie - to Sołtys. Wójt zdaje się nie robi zbyt wiele, a może po prostu nie może, albo nie ma takich fajnych pomysłów:) Jeszcze raz przepraszam pana Sołtysa!

© Photos | Zdjęcia MS & MW

Thursday, 15 September 2011

Journey to the past | Podróż do przeszłości

EN: Yesterday, by accident, I was watching the BBC 4 channel. The documentary that interested me so much, refered to the beggining of the discovery of elements. What's the clever and fantastic prepared document. The 'Chemistry: A Volatile History' hosted by Jim Al-Khalili took me to the past. Chemistry is my first passion - I studied the chemistry 5 yeras - in nineties - in Torun (the Nicolaus Copernicus town). I truly recommend this document it's really interesting, and not boring - at least not to me:)

PL: Wczoraj, przez przypadek oglądałam kanał 4 BBC. Film documentalny, który zainteresował mnie tak bardzo, odnosił się do początków odkrycia pierwiastków chemicznych. Jaki to mądry i fantastyczny program. Dokument o tytule: 'Chemistry: A Volatile History' prowadzony przez Jima Al-Khalili zabrał mnie do przeszłości. Chemia to moja pierwsza pasja. Studiowałam chemię przez 5 lata w latach dziewięćdziesiątych w Toruniu (miasto Mikołaja Kopernika). Mogę Wam polecić ten program, albowiem jest bardzo interesujący, prowadzony z pasją, nie nudny - przynajmniej nie dla mnie. Takie programy powinny być pokazywane w szkołach, wówczas chemia nie była by takim "strasznym" przedmiotem szkolnym - wręcz przeciwnie stała by się interesująca - w końcu otacza nas ze wszech stron...

Photo | Zdjęcie: © stock.xchng.vi

HTML email campaign | Kampania e-mailowa

EN: Another busy day. Some work has been done. The HTML email campaign has been sent to plenty of my friends, customers, clients.
The email contains some marketing techniques for businesses. I truly believe that the HTML emails are the most powerful marketing tools at the moment.

PL: Kolejny pracowity dzień. Niektóre prace zostały wykonane. Wysłane zostały HTML e-maile do sporej grupy moich znajomych, nabywców, klientów.
E-mail zawiera kilka technik marketingowych dla przedsiębiorstw. Głęboko wierzę, ze e-maile html obecnie są jednym z najlepszych narzędzi promocyjnych.

Friday, 2 September 2011

Work, work, work... | Praca, praca, praca...

EN: The beauty of being a web developer is that she can work everywhere she is...

PL: Piękno pracy web dewelopera polega na tym, że może on pracować gdziekolwiek chce...

Monday, 22 August 2011

Weekend

EN: I've never thought that being a passenger on the motorbike it will be such a joyful... I spent a few hours on Saturday and Sunday this weekend on the bike. My other half and I were driving around Renfrewshire and Ayrshire. We explored quite a bit our neighbourhood and it was lovely. Short coffee break at The Canny Man in Lugton - really nice cappuccino:) Villages in Scotland during sunny, but windy - that disadvantages, days are really lovely.

PL: Nigdy nie myślałam, że bycie pasażerem na motocyklu będzie takie radosne... Spędziłem kilka godzin w sobotę i niedzielę, w ten weekend, na motorze. Moja druga połowa i ja objechaliśmy Renfrewshire i Ayrshire. Poznaliśmy trochę naszą okolicę i było cudownie. Krótka przerwa na kawę w The Canny Man w Lugton - cappuccino naprawdę dobre:) Wioski w Szkocji podczas słonecznych, choć wietrznych - to wada, dni są naprawdę urocze.

Wednesday, 17 August 2011

EN: Hmm ... something, rather someone, made my day, though the day hasn't begun nicely, turned out very nice and charming. Specially delivered a bouquet of beautiful roses arranged in a basket with a secret note – it moved me deeply... Thank You

PL: Hmm... coś, a raczej ktoś sprawił że dzisiejszy dzień, choć nie zaczął się najlepiej, okazał się bardzo miły i uroczy. Dostarczony na zamówienie bukiet pięknych róż, ułożonych w koszyku, z bilecikiem - wzruszyłam się... Dziękuję
Photo | Zdjęcie: © Marita S.

Monday, 15 August 2011

Wee break / Krótka przerwa

EN: A wee (Scottish word means: little) break from work (e-mail marketing today on the top:), and I've been thinking to put some pictures from Poland, more specific from Ostromecko near Bydgoszcz, because Poland is a beautiful country, very diverse geographically and friendly to tourists.

PL: Chwila przerwy w pracy (e-mail marketing dziś na tapecie:) i pomyślałam, aby wstawić zdjęcia z Polski, konkretnie z Ostromecka koło Bydgoszczy. Albowiem, Polska to też piękny kraj, bardzo urozmaicony geograficznie i przyjazny turystom.

Photos / Zdjęcia © Marita S.Photo | Zdjęcie: © Marita S.

Friday, 12 August 2011

Memories of Isle of Arran / Wspomnienia - wyspa Arran

EN: Yes, I'm working lately as much as I can (websites), so I've forgotten to write here - I'm busy!
To keep the healthy balance, I'm going to put a few photos from Isle of Arran; I've visited two years ago. Such a beautiful place and I had that luck - beautiful weather (what is rare here as you know:)

PL: Tak, pracuję ostatnio tak dużo, jak mogę (strony www), więc zapomniałem Wam napisać - jestem bardzo zajęta!
Aby zachować zdrową równowagę, mam zamiar umieścić kilka zdjęć z Wyspy Arran, którą odwiedziłem dwa lata temu. To takie piękne miejsce i miałam szczęście - była piękna pogoda, (co jest tutaj rzadkością - jak wiecie:)

Zdjęcia / Photos © Marita S.


Photo | Zdjęcie: © Marita S. & Jacek S.

Wednesday, 10 August 2011

Niezwykłe - "zwykłe" nr 2 / Extraordinary - "ordinary" no 2

PL: Szkocja - znowu pada... Mając na uwadze fakt, że słoneczne dni bywają tutaj niezwykle rzadko, wczoraj ponownie wybrałam się podziwiać niezwykłe - "zwykłe" i uwieczniłam żeby się z Wami podzielić.
Myślę, że niektórzy z Was bez problemu odgadną, gdzie byłam...

EN: Scotland - raining again ... Taking under consideration the fact that the sunny days tend to be extremely rare here, yesterday I went back to admire an extraordinary - "ordinary" and took some photos to share with you.
I think some of you can easily guess where I was ...

© All photos - Marita S.
Tuesday, 9 August 2011

New email campaign has started !!!

I've re-sent an email campaign today with hope to gain audience - future clients. So, please check your email boxes, maybe you too have received the email from Web Studio 'Marita'!
If not, you can see the email here »
I can create bespoke email on your demand, do the campaign, make reports for you as well. Just let me do that! I love my profession, like coding, and on the end of the programmer journey - see the outstanding results - so, please let me be a part of it!

Monday, 8 August 2011

Niezwykłe - "zwykłe"

PL: Szkocja, piękny kraj, choć pogoda - zwykle deszczowa - może przyprawić o depresję, a już na pewno o tzw. "doła". Jednak, gdy wyjdzie słońce i człowiek nie szuka nie wiadomo czego, to znajduje spokój i radość gdy spaceruje i może podziwiać "zwykłe" widoki. Te niby "zwykłe" widoki, dla mnie sa niezwykłe, albowiem nie staram się znajdować jakichś dziwactw, staram się cieszyć tym, co niby proste - a jednak zadziwiające...

Zdjęcia © Marita S.