Thursday, 22 March 2012

Looking for the spring signs | Szukając znaków wiosny

EN: One sunny March day - I decided to go for a walk in Lochwinnoch (probably some of you have already noticed, this is a quite common place of my trips). I wanted to make sure that spring is just around the corner. I actually found the characters such as flowering daffodils, hazel or willow tree,s and other shrubs/trees.
As a bonus, a few photos from Lochwinnoch, from one of the many paths for walking.
Such places encourage leaving home, so find your own little “world” that you will be able to come back often, and enjoy the fact that you're here and now!

PL: Pewnego słonecznego, marcowego dnia, postanowiłam pojechać na spacer do Lochwinnoch (pewnie niektórzy już zauważyli, ze jest to dość częste miejsce moich wypadów). Chciałam się upewnić, że wiosna już tuż, tuż. I faktycznie znalazłam takie znaki, jak kwitnące żonkile, bazie i inne krzewy i drzewa.
Jako bonus kilka zdjęć z Lochwinnoch, z jednej z wielu ścieżek do spacerowania.
Takie miejsca, jak to zachęcają do wyjścia z domu, tak więc znajdź swój mały zakątek, do którego będziesz mógł wracać i cieszyć się faktem, że jesteś: tu i teraz!

Zdjęcia / Photos © Marita S.

Wednesday, 21 March 2012

Visiting Edinburgh | Odwiedzając Edynburg

EN: As I have written, web designers & developers have other life too. It is obvious that from time to time we run away from ours computers to enjoy ourselves. If we can spend that precious time with friends visiting places that we love – we accommodate energy for the next challenging tasks.
Therefore, here are some photos of my favourite town in Scotland – Edinburgh.  It looks lovely in springtime, however during the autumn it is even more beautiful (see the photo taken in October 2008, just to compare).

PL: Jak pisałam wcześniej, projektanci i programiści stron internetowych mają też inne życie. Jest oczywiste, że od czasu do czasu uciekamy od naszych komputerów, aby spędzić przyjemnie czas i cieszyć się nim. Jeżeli uda nam się spędzić ten cenny czas z przyjaciółmi odwiedzając miejsca, które kochamy ładujemy akumulatory”, aby mieć dużo energii na kolejne wyzwania.
Dlatego zamieszczam kilka zdjęć z mojego ulubionego miasta w Szkocji - Edynburga. Wygląda ono pięknie na wiosnę, jednak jesienią jest jeszcze piękniejsze (patrz zdjęcia zrobione w październiku 2008 roku, tylko w celu porównania).

Edinburgh 17/03/2012 

Edinburgh 17/03/2012  

Edinburgh 17/03/2012  

Edinburgh 17/03/2012  

Edinburgh 17/03/2012  

Edinburgh 17/03/2012  

Edinburgh 17/03/2012  

Edinburgh 17/03/2012  

Edinburgh 17/03/2012  

Edinburgh 17/03/2012  

Edinburgh 17/03/2012  

Edinburgh - October 2008

Edinburgh - October 2008

Tuesday, 20 March 2012

New email campaign | Nowa kampania emailowa

EN: A new email campaign was launched yesterday.
• Want to subscribe? Email us here >
• Want to see the email? Click here >
• Still do not know how does the email campaign work?
Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
• For any other questions - feel free to ask!

PL: Nowa kampania e-mail została uruchomiona wczoraj. 
• Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
• Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
• Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.

• Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

Wednesday, 14 March 2012

Something about SEO | Coś na temat SEO


EN: Today something about SEO... Everybody who runs a business and has a website is keen to reach one of the first places on the first page on Google or Yahoo, Bing etc.

They pay companies a huge amount of money to reach their goals; however, I know from my own experiences in the subject that the same result might be reached by well coded website at first.

If the website is really well coded, contains all the necessarily codes, tags and other stuff - then the website is able to defend itself, and to reach first page in the Google without spending huge amount of money!

So, before you let somebody design & develop your website, consider paying little more money to be sure that your website is well coded, without any errors, validated in W3C, cross-browsers valid and contains all necessary stuff to reach the goal - first page in Google!

Think smart - think Web Studio 'Marita' !


PL: Dzisiaj coś na temat SEO ... Każdy, kto prowadzi działalność i posiada stronę internetową, chce, aby jego strona internetowa znalazała się na jednym z pierwszych miejsc na pierwszej stronie w Googlach lub Yahoo, Bing itp.

Ludzie ci płacą ogromne pieniądze firmom, aby osiągnąć swój cel, ale ja z własnego doświadczenia w tym temacie wiem, że ten sam rezultat może być osiągnięty przez dobrze zakodowaną stronę w pierwszej kolejności. 

Jeśli strona jest bardzo dobrze zakodowana, zawiera wszystkie niezbędne kody, tagi i inne rzeczy - wtedy strona jest w stanie bronić się sama i osiągnąć pierwszą stronę w przeglądarce Google, bez wydawania ogromnych ilości pieniędzy!

Dlatego też, zanim ktoś zaprojektuje Ci stronę internetową  rozważ, że na samym początku tej drogi możesz zapłacić niewiele więcej za tę usługę, aby mieć pewność, że Twoja strona internetowa będzie dobrze zakodowana, bez żadnych błędów, przetestowana i zgodna ze standardami W3C, będzie wyświetlać się we wszystkich przeglądarkach bez błędów w przekazie i zawierać będzie wszystkie niezbędne rzeczy, aby osiągnąć cel - pierwszą stronę w przeglądarce Google!

Pomyśl logicznie - pomyśl Web Studio 'Marita’ !