Wednesday, 14 March 2012

Something about SEO | Coś na temat SEO


EN: Today something about SEO... Everybody who runs a business and has a website is keen to reach one of the first places on the first page on Google or Yahoo, Bing etc.

They pay companies a huge amount of money to reach their goals; however, I know from my own experiences in the subject that the same result might be reached by well coded website at first.

If the website is really well coded, contains all the necessarily codes, tags and other stuff - then the website is able to defend itself, and to reach first page in the Google without spending huge amount of money!

So, before you let somebody design & develop your website, consider paying little more money to be sure that your website is well coded, without any errors, validated in W3C, cross-browsers valid and contains all necessary stuff to reach the goal - first page in Google!

Think smart - think Web Studio 'Marita' !


PL: Dzisiaj coś na temat SEO ... Każdy, kto prowadzi działalność i posiada stronę internetową, chce, aby jego strona internetowa znalazała się na jednym z pierwszych miejsc na pierwszej stronie w Googlach lub Yahoo, Bing itp.

Ludzie ci płacą ogromne pieniądze firmom, aby osiągnąć swój cel, ale ja z własnego doświadczenia w tym temacie wiem, że ten sam rezultat może być osiągnięty przez dobrze zakodowaną stronę w pierwszej kolejności. 

Jeśli strona jest bardzo dobrze zakodowana, zawiera wszystkie niezbędne kody, tagi i inne rzeczy - wtedy strona jest w stanie bronić się sama i osiągnąć pierwszą stronę w przeglądarce Google, bez wydawania ogromnych ilości pieniędzy!

Dlatego też, zanim ktoś zaprojektuje Ci stronę internetową  rozważ, że na samym początku tej drogi możesz zapłacić niewiele więcej za tę usługę, aby mieć pewność, że Twoja strona internetowa będzie dobrze zakodowana, bez żadnych błędów, przetestowana i zgodna ze standardami W3C, będzie wyświetlać się we wszystkich przeglądarkach bez błędów w przekazie i zawierać będzie wszystkie niezbędne rzeczy, aby osiągnąć cel - pierwszą stronę w przeglądarce Google!

Pomyśl logicznie - pomyśl Web Studio 'Marita’ !


No comments:

Post a Comment