Tuesday, 31 July 2012

Redesigned Website Launched | Przeprojektowana Strona WWW wystartowała

EN: Web Studio 'Marita' has launched an own, company website that was recently slightly redesigned to make it more clear for their present, and future clients. All estimated prices now are displayed in the services section, and moreover clients are able to download full price list too (pdf document).

What is new?
 • Top menu, that showing what exactly the client may find on the website
 • Right side box is clearer now; contains all social media links that Web Studio ‘Marita’ has a profile on it.
 • he latest news about Web Studio 'Marita' – projects, offers, holiday breaks - all this will be announced in advance on Twitter that is applied in right side box too
 • Prices in three different currencies: £, €, zł
 • Possibility to pay for services online, 3 different currencies possible – it make life much more easier for clients (right side box, bottom, just click the button and follow the instruction, please note you DO NOT need a PayPall account to do that!)
 • More services available offered by Web Studio 'Marita' – check services section >
 • More questions answered in FAQs section >
 • Testimonials >
Web Studio 'Marita' hopes that it is now more clear and useful design for the clients, however if you want to tell us what else we can improve, please feel free to do so.


PL: Web Studio 'Marita' uruchomiło ponownie  własną, firmową stronę internetową, która niedawno została nieznacznie przeprojektowana, aby uczynić ją bardziej przejrzystą dla obecnych i przyszłych klientów. Wszystkie szacunkowe ceny są teraz wyświetlane w sekcji usług, a ponadto klient ma możliwość pobrania pełnej listy cen jako dokument pdf.

Co nowego?
 • Główne menu (na górze) pokazuje dokładnie co klient może znaleźć na stronie internetowej.
 • Boczne pole po prawej  jest teraz wyraźniejsze; zawiera wszystkie linki do portali społecznościowych, na których Web Studio 'Marita’ ma swój profil.
 • Najnowsze wiadomości o Web Studio 'Marita’ - projekty, oferty, przerwa wakacyjna - to wszystko będzie ogłaszane z wyprzedzeniem na Twitterze, którego aplikacja znajduje się w prawym bocznym polu strony.
 • Ceny w trzech różnych walutach: £, €,
 • Możliwość płacenia za usługi online, w 3 różnych walutach – ta forma czyni życie  klientów znacznie prostsze (pole po prawej, u dołu, wystarczy kliknąć przycisk i postępować zgodnie z instrukcjami, uwaga: nie trzeba posiadać konta PayPall aby dokonać zapłaty! )
 • Więcej dostępnych usług oferowanych przez Web Studio 'Marita’  –  sprawdź usługi >
 • Więcej odpowiedzi na pytania w sekcji NZP (Najczęściej Zadawane Pytania) >
 • Referencje >
Web Studio 'Marita' ma nadzieję, że strona ta jest teraz bardziej przejrzysta i użyteczna dla klientów, jednak jeśli masz jakieś uwagi i chcesz nam podpowiedzieć, co jeszcze możemy poprawić, prosimy się nie krępować.

Sunday, 22 July 2012

Web Studio 'Marita' & Google+

Google+
EN: It's a pleasure to let you know that Web Studio 'Marita' has now own profile on Google+.
Therefore, if you fancy to follow us on Google+ feel free to do so.


PL: Mam przyjemność poinformować, że Web Studio 'Marita' ma teraz własny profil na Google +.
Dlatego, jeśli masz ochotę dołączyć do nas na Google + zachęcamy Cię do tego.