Thursday, 28 March 2013

Broken promise | Złamana obietnica

EN: Hi guys. I have promised to publish some photos of the Glasgow West End, and appear that I cannot keep this promise. I’m sorry & mad at the same time.
I took really nice photos yesterday using my mobile; the weather was fine - partially; so photos should be great. Unfortunately my mobile decided to delete ALL my photos! It happened first time in my life. I search the Internet to find out any solution, how to get them back – there is no way :(
I’m sorry BlackBerry but you disappoint me, and appeared that I’m not the only person who experiences such bad thing.
Therefore, I cannot publish photos, but I may - at least - write here, and post some photos next time (I’ll take a digital camera next time – that for sure). Maybe it is actually good reason to visit Glasgow West End again?
But still – I’m so unhappy about loosing all photos, because the Kelvingrow Museum & Art Gallery and beautiful buildings of Glasgow University looked astonishing under the sun (which from time to time gave up the place for the grey clouds, and snow).
Anyway, as I’ve written before, here at the Glasgow West End, you may feel this fantastic atmosphere, probably caused by students (from Scotland & other countries); you can taste the freedom of minds & hearts here.
There are a lot of stores, pubs, clubs, hotels, and other interesting places. I have visited one of the pubs, and I had the best latte in my live! It was so good that I ordered another one, but appeared that only one person does the coffee so delicious, the other person is not so skilled.
After all, I’ve decided to visit Glasgow more often - especially that I live just nearby. Thinking back, it is my behaviour: if something was to close, I used to think that I have plenty of time to visit & see it, but then it turns out that it wasn’t enough time to explore these nice places.  It’s time to change this behaviour.


PL: Witajcie. Obiecałam opublikować kilka zdjęć z Glasgow West End i zdaje się, że nie mogę dotrzymać tej obietnicy. Jednocześnie jest mi smutno i jestem zła.
Zrobiłam wczoraj naprawdę ładne zdjęcia używając mojego telefonu. Pogoda była całkiem niezła – częściowo - więc zdjęcia powinny być dobre. Niestety mój telefon zdecydował sam, że usunie WSZYSTKIE moje zdjęcia! Zdarzyło się to po raz pierwszy w moim życiu. Szukałam w Internecie, jakiegoś rozwiązania, jak je z powrotem odzyskać - nie ma szans: (
Przepraszam BlackBerry, ale zawiodłeś mnie i wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą, która doświadcza takiego uczucia.
Dlatego nie mogę opublikować zdjęć, ale przynajmniej mogę napisać, a zdjęcia wstawię następnym razem (na drugi raz wezmę aparat cyfrowy - i to na pewno). Być może jest to rzeczywiście dobry powód, aby niedługo odwiedzić Glasgow WestEnd ponownie? Jednak wciąż jestem bardzo niezadowolona, że nie mam tych zdęć, bo Kelvingrow Museum & Art Gallery i piękne budynki z Glasgow University wyglądały zdumiewająco pod słońcem (które od czasu do czasu ustępowało miejsca szarym chmurom i płatkom śniegu).
W każdym razie, jak pisałam wcześniej, tutaj w dzielnicy West End w Glasgow, można poczuć tę fantastyczną atmosferę, prawdopodobnie spowodowaną społeczność studencką (ze Szkocji i innych krajów), można tutaj wyczuć wolność umysłów i serc.
A w około wiele sklepów, pubów, klubów, hoteli i innych interesujących miejsc. Odwiedziłam jeden z pubów i wypiłam najlepszą kawę latte w moim życiu! Była tak dobra, że zamówiłam jeszcze jedną, ale okazało się, że tylko jedna osoba potrafi zrobić tak pyszną kawę, a druga już nie jest aż tak utalentowana.
Po tym wszystkim, postanowiłam odwiedzaćGlasgow częściej - zwłaszcza, że mieszkam niedaleko. Wracając myślami wstecz, to jest to moje zachowanie: jeśli coś jest blisko, to myślę, że mam mnóstwo czasu, aby to zwiedzić i zobaczyć, ale potem okazuje się, że nie było wystarczająco dużo czasu na zwiedzanie tych ciekawych miejsc. Nadszedł czas, aby to myślenie zmienić.

Easter Wishes Email Campaign | Kampania Świąteczna

EN: A new email campaign (see the email here >) was launched yesterday.

The email contains important information about latest projects and offer.


Want to subscribe? Email us - details here >


PL: Nowa kampania e-mail (zobacz e-mail tutaj >) została uruchomiona wczoraj.

E-mail zawierał ważne informacje o ostatnio wykonanych projektach i ofertach specjalnych.


Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >

Friday, 22 March 2013

Glasgow West End

Kelvingrove Art Gallery and Museum
in Glasgow
EN: Hi guys, next week I'm going with my best friend to visit Glasgow West End. Yeah, actually we have planed it a few months, appears that we both very busy persons...

We are going to take Swedish massages (well deserved) – that’s the main point of our day out.
Next, we are going to Kelvingrove Art Gallery and Museum, (by the way nearby gallery is located the Belgrave Glasgow Hotel that I mentioned in previous posts on this blog), to admire Claude Monet paintings – my favourites.

Moreover, we probably explore a little bit more West End of Glasgow (if the weather will be just fine), because it is really lovely area of the Glasgow city. There are a lot of pubs, bars, cafes, stores etc. This is - I can call it - a students' town (Glasgow University neraby) therefore, the unique atmosphere you may feel here.

I can’t wait to visit this part of Glasgow, because last time I was there in 2009! I really don't know why I have waited so long?! Probably because I’m so busy.

I will post some photos here next week from the lovely Glasgow West End.

PL: Witam was, w przyszłym tygodniu jadę z moją najlepszą przyjaciółką odwiedzić West End w Glasgow. Tak, planowałyśmy ten wolny dzień od kilku miesięcy, więc wychodzi na to, że obje jesteśmy bardzo zajęte…

Idziemy na szwedzki masaż (zasłużony) - to główny punkt naszego dnia.

Następnie  odwiedzimy Galerię Sztuki i Muzeum (tak na marginesie, w pobliżu Galerii znajduje się Belgrave Hotel Glasgow, o którym pisałam w poprzednich postach na tym blogu), aby podziwiać obrazy Claude’a Moneta - moje ulubione.

Ponadto, prawdopodobnie spędzimy trochę więcej czasu w dzielnicy West End w Glasgow (o ile pogoda nam na to pozwoli…), ponieważ jest to naprawdę piękny obszar Glasgow. Jest tam wiele pubów, barów, kawiarni, sklepów itp. Jest to - można tak powiedzieć - miasteczko studenckie (Uniwersytet Glasgow  jest w pobliżu), zatem czuje się tutaj tę niepowtarzalną atmosferę.

Nie mogę się doczekać, aby odwiedzić tę część Glasgow, bo ostatni raz byłam tam w 2009 roku! I naprawdę nie wiem, dlaczego czekałam tak długo?! Pewnie dlatego, że jestem tak bardzo zajęta.
W przyszłym tygodniu opublikuję tutaj kilka zdjęć z tej uroczej dzielnicy Glasgow - West End.

Tuesday, 19 March 2013

Hotel in Glasgow, Inch Loss in Fife & Latest Offers - Email Campaign

EN: A new email campaign (see the email here >) was launched yesterday.

The email contains important information about latest projects and offer.


Want to subscribe? Email us - details here >


PL: Nowa kampania e-mail (zobacz e-mail tutaj >) została uruchomiona wczoraj.

E-mail zawierał ważne informacje o ostatnio wykonanych projektach i ofertach specjalnych.


Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >

Friday, 15 March 2013

Glasgow West End

EN: Now a little bit of private stuff. So, it is journey to the past times, when I first time arrived to Scotland and visited Glasgow West End. Perhaps these memories came back to me, because I have recently worked on the hotel website which is located in this area.
Why I like so much this area of Glasgow West End? Well, there is the University of Glasgow - beautiful old buildings, you may feel the atmosphere of campus there. Around, you may find a lot of cafes, pubs, and shops. Everywhere around is beautiful green. Nearby is the huge park and also Botanical Garden. For the art connoisseur there is art museum and gallery - Kelvingrove Art Gallery and Museum, where you can enjoy a beautiful paints including Salvador Dalhi Christ of Saint John of the Cross, or paints of Impressionist such as Claude Monet.
Here are a few private photos taken in September 2006, at this beautiful and green part of Glasgow called the West End.

PL: Teraz troszkę prywaty. Tak mi się zebrało na podróż w czasie, kiedy to po raz pierwszy przyleciałam do Szkocji i odwiedziłam Glasgow West End. Zapewne te wspomnienia do mnie wróciły, albowiem ostatnio pracowałam nad stroną hotelu położonego właśnie w tym rejonie.
Już piszę, dlaczego ten obszar Glasgow - West End, tak mi przypadł do gustu. Otóż znajduje się tam Uniwersytet Glasgow, piękne stare budynki, udziela się atmosfera miasteczka studenckiego. Wokół pełno kawiarenek, pubów i sklepów. No i wszędzie ta przecudna zieleń. W pobliżu ogromny park i Ogród Botaniczny. A dla koneserów sztuki muzeum i galeria - Kelvingrove Art Gallery and Museum, gdzie można podziwiać między innymi przepiękny obraz Salvadora Dalhi Chrystus ukrzyżowany, albo obrazy impresjonistów, w tym Claudea Moneta. 
Poniżej kilka fotek zrobionych we wrześniu 2006, w tej pięknej i zielonej części Glasgow zwanej West End.

© Photos/Zdjęcia - Marita S.
Glasgow University

Park

Kelvingrove Art Gallery and Museum

Botanic Garden
PS. If you are willing to visit Glasgow, you may stay at this lovely and cheap hotel at Glasgow West End.

Wednesday, 13 March 2013

Latest work | Ostatnie prace

EN: I’m currently working on the website of Belgrave Hotel in Glasgow; it is restored Georgian building, nicely surrounded.
The hotel is located near Glasgow SECC (Scottish Exhibition and Conference Centre), Glasgow University, Botanic Garden & Kelvingrove Art Gallery and Museum, not far away from Glasgow Airport.
Personally I like this area of Glasgow - West End - very much.

The hotel website was designed & developed in 2010, but need more 'SEO power'.
Therefore some SEO techniques are applied here, mostly ‘White Hat Method’ and some more advanced.

Here is the link, so you may visit this Glasow based hotel website >PL: Obecnie pracuję nad stroną WWW Hotelu Belgrave w Glasgow, jest to odrestaurowany gregoriański budynek, znajdujący się w bardzo ładnym otoczeniu.
Hotel ten jest położony w pobliżu SECC, Uniwersytetu Glasgow, Ogrodu Botanicznego oraz Galerii Sztuki i Muzeum, nie daleko też od lotniska w Glasgow.
Osobiście bardzo lubię ten obszar Glasgow  - West End.

Strona WWW tego hotelu w Glasgow została zaprojektowana i opracowana w 2010 roku, ale potrzebuje więcej ‘mocy SEO’.
Dlatego, zastosowano na stronie niektóre techniki SEO - głównie "metodę białej rękawiczki’, jak również bardziej zaawansowane metody.

A oto link, więc możesz odwiedzić stronę www hotelu, o którym mowa >

Thursday, 7 March 2013

Special 'Card Offer' is now back!


EN: 'Card Offer' is back – exclusive for the special card recipients – check it out here >

To take advantage of this offer you must receive the card and use the code provided.

Would you like to receive the card? Please contact us >

Remember, there are no obligations, and estimation and consultation are FREE of charge; therefore, you have nothing to lose, but may win a lot.

Posts that may help to make a decision: