Thursday, 22 March 2012

Looking for the spring signs | Szukając znaków wiosny

EN: One sunny March day - I decided to go for a walk in Lochwinnoch (probably some of you have already noticed, this is a quite common place of my trips). I wanted to make sure that spring is just around the corner. I actually found the characters such as flowering daffodils, hazel or willow tree,s and other shrubs/trees.
As a bonus, a few photos from Lochwinnoch, from one of the many paths for walking.
Such places encourage leaving home, so find your own little “world” that you will be able to come back often, and enjoy the fact that you're here and now!

PL: Pewnego słonecznego, marcowego dnia, postanowiłam pojechać na spacer do Lochwinnoch (pewnie niektórzy już zauważyli, ze jest to dość częste miejsce moich wypadów). Chciałam się upewnić, że wiosna już tuż, tuż. I faktycznie znalazłam takie znaki, jak kwitnące żonkile, bazie i inne krzewy i drzewa.
Jako bonus kilka zdjęć z Lochwinnoch, z jednej z wielu ścieżek do spacerowania.
Takie miejsca, jak to zachęcają do wyjścia z domu, tak więc znajdź swój mały zakątek, do którego będziesz mógł wracać i cieszyć się faktem, że jesteś: tu i teraz!

Zdjęcia / Photos © Marita S.

No comments:

Post a Comment