Monday, 19 May 2014

PC failure and other issues | Awaria PC i inne sprawy

EN: Hi folks,
As you know Web Studio 'Marita' supports local businesses. Today, I want to truly and deeply recommend computer repairs services. That's right. I have recently experienced my PC failure, and needed help immediately. I have some information about good local service from my friend Karen, and I was not disappointed. Joe is professionals and knows the stuff about computers, laptops etc. My PC was quickly diagnosed, repaired and the fee was reasonable as well. So, if you need help call Easy PC, at 44 Graham St. – Johnstone on 01505 329100.

Today, one of my client: Caroline, bespoke florist at Twisted Willow posted on business Facebook wall some sentence that describes businesses relations. People do businesses because they have to, not always because they want to, but the personal connection make the difference, when you are choosing the company or services. I think it is true. A big event on Wednesday is held in Twisted Willow – Bespoke Florist: grand opening! I try to be there, since I haven't been yet in new premisses in Kilbarchan.

I have updated a local business website today about new testimonial. Yes, Baltic Firewood our local high quality logs supplier has received a very nice comment from radio presenter check it out here >


What about nice, skilled, understanding driving instructor? Yes, I can tell you, I know at least two local driving instructors that matching the above description. However, one of them has changed his profession, but the other is still enjoying his job, and he's ready to teach you. This person is William from Castle School of Motoring based in Johnstone. The driving lessons are offered also in Paisley, Kilbarchan, Bridge of Weir, Linwood, Howwood, Renfrew, and more. Check the driving school website for details here >

Soon, I'm going to write about other local business, as I think we need to support each other.

PL: Cześć wszystkim,
Jak wiecie Web Studio 'Marita' wspiera lokalne firmy. Dziś chcę prawdziwie i uczciwie polecić usługi zakładu, który naprawia komputery. Zgadza się. W ostatnim czasie doświadczyłam awarii komputera i potrzebowałam natychmiastowej pomocy. Miałam pewne informacje o dobrym lokalnym serwisie od mojej koleżanki Karen i nie zawiodłam się. Joe jest specjalistą i zna się na  rzeczy, tj. na komputerach, laptopach itp. Mój komputer został szybko zdiagnozowany, naprawiony a cena usługi była również w granicach rozsądku. Tak więc, jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do Easy PC, w  Johnstone na  numer 01505 329100.

Dzisiaj, jedna z moich klientek: Caroline, florystka z kwiaciarni Twisted Willow – Bespoke Florist opisała na biznesowej ścianie  Facebook'a relacje przedsiębiorstw krótkim zdaniem. Wszyscy robią interesy, bo muszą, a nie zawsze dlatego, że chcą, ale  to osobiste zaangażowniae czyni różnicę, kiedy wybiera  się firmę lub usługę. Myślę, że to jest prawda. W środę wielkim wydarzeniem będzie oficjalne otwarcie Twisted Willow – Bespoke Florist w nowym miejscu. Postaram się tam być, ponieważ jeszcze nie widziałam tej kwiaciarni, po przeprowadzce do Kilbarchan.

Zaktualizowałam dziś stronę internetową lokalnej firmy o nową recenzję. Tak, nasz lokalny dostawca wysokiej jakości drewna kominkowego Baltic Firewood otrzymał bardzo miły komentarz od prezentera radiowego, zobacz recenzję tutaj >

Co powiem na temat miłego, wykwalifikowanego i wyrozumiałego instruktora jazdy? Powiem, że znam co najmniej dwóch lokalnych instruktorów jazdy, którzy pasują do powyższego opisu. Jeden z nich jednak zmienił swój zawód, ale drugiej wciąż cieszy się swoją pracą i jest gotowy nauczać. Tą osobą jest William z Castle School of Motoring  z siedzibą w Johnstone. Lekcje jazdy są również oferowane w Paisley, Kilbarchan, Bridge of Weir, Linwood, Howwood, Renfrew itd. Sprawdź stronę internetową szkoły jazdy, aby zobaczyć szczegóły >

Wkrótce mam zamiar napisać o innych lokalnych biznesach, albowiem myślę, że musimy się wzajemnie wspierać

No comments:

Post a Comment