Monday, 18 June 2012

EN: Redesigned website launched | PL: Odnowiona strona wystartowała

EN: Before recoding - example
PL: Przed przekodowaniem - przykład
EN: After recoding
PL: Po przekodowaniu
 EN: The recently redesigned website for Viewbank Guest House, located in Whiting Bay on the Scottish Isle of Arran, has been launched. The house is run by very nice owners: Malcolm and Julie, who decided to invest in improving the image of their business website.
Before the improvement, character of the design had been given the website by the owner, who created the website as a hobby. However, the website did not have continuity and consistency of the design, as well as contained html errors in the codes, which damaged the website design depending on which browser was used. An example of how it had looked before the recoding the site, you can see here (several sites connected/linked up with for demonstration purposes only - simply click).

After redesigning and recoding, the website gained consistency. Currently, Each page contains  a banner with the name of the Guest House on top of the page. On the left: menu with links leading to subpages, and contact information. On the right: the possibility of direct booking, the logo of a travel book recommending this guest house, and the logo as the information about the possibility of using the wireless Internet. At the bottom of the website is a counter.  At present, the centre of each page contains the information you need and it's easy to find the info on this site - which was quite difficult in the previous version.
The website, even though it’s been recoded  and redesigned, keeps the character given to it earlier by her owners and is done exactly as the owners wished it to be done - because for the Web Studio 'Marita' customers' satisfaction is – after the highest quality of coding – the most important!
The new site you may find here>


PL: Niedawno wystartowała odnowiona strona dla domu gościnnego Viewbank położonego w Whiting Bay na szkockiej wyspie Arran. Dom ten jest prowadzony przez przemiłych właścicieli Malcolma i Julie, którzy postanowili zainwestować w poprawę wizerunku swojej biznesowej strony internetowej.
Przed poprawą strona miała nadany charakter przez właściciela, który stworzył te stronę w ramach hobby. Jednak strona nie miała ciągłości i konsekwencji wizerunku, jak również zawierała błędy w kodach, które to 'rozsypywały' stronę w zależności od przeglądarki. Przykład jak wyglądała strona przed przekodowaniem, można zobaczyć tutaj (kilka stron połączonych /zlinkowanych ze sobą w celach pokazowych - wystarczy kliknąć).
Po przeprojektowaniu i przekodowaniu strona nabrała spójności. Obecnie na każdej stronie w górnej jej części znajduje się baner główny z nazwą domu gościnnego Viewbank. Po lewej widnieje menu z linkami prowadzącymi do kolejnych stron oraz dane kontaktowe. Po prawej: możliwość bezpośredniego bukowania miejsc, logo książki podróżniczej rekomendującej ów dom gościnny, logo-informacja o możliwości korzystania z bezprzewodowego Internetu. U dołu strony znajduje się licznik odwiedzin. Teraz centrum każdej strony zawiera potrzebne informacje i łatwo się na niej odnaleźć, co było dość trudne w poprzedniej wersji.
Strona, mimo iż jest przekodowana i przeprojektowana, ma dokładnie zachowany charakter nadany jej wcześniej przez właścicieli i jest całkowicie zgodna z ich życzeniami, albowiem dla Web Studio 'Marita' najważniejsza, po najwyższej jakości kodowania, jest satysfakcja klienta!
Nową stronę można odwiedzać tutaj >

No comments:

Post a Comment