Thursday, 14 June 2012

EN: Refresh your business website | PL: Odnów swoją stronę biznesową


EN: Why not to refresh your business website this summer? Some of my clients decided to do that, and they do not regret it. The previously designed website did not catch users’ eye, but after the redesign everything changed. They've had more visitors on their website, more interest, and the changes have had overall a very good influence on their business.
The present websites are user friendly, without errors in codes, W3C validated, cross browsers displayed, and SEO friendly – these factors make an elementary difference for businesses.
Therefore, why not to redesign?

To see examples of the website before and after redesign go to our wesbite >

PL: Dlaczego nie odnowić biznesowej strony internetowej tego lata? Niektórzy z moich klientów postanowili to zrobić i nie żałują swojej decyzji. Wcześniej zaprojektowane strony internetowe nie przyciągały uwagi użytkowników, jednakże po przeprojektowaniu wszystko się zmieniło. Strony klientów są teraz częściej odwiedzane, zainteresowanie ich firmami jest większe, a wprowadzone zmiany ogólnie bardzo dobrze wpłynęły na ich działalność biznesową.
Obecnie te strony internetowe są przyjazne dla użytkownika oraz SEO, nie posiadają błędów w kodach, zostały przetestowane zgodnie ze standardami W3C, oraz wyświetlane są tak samo we wszystkich przeglądarkach – te czynniki mają dla firm zasadnicze znaczenie.
Dlatego też, dlaczego nie przeprojektować strony?

Aby zobaczyć przykłady stron przed i po przeprojektowaniu, odwiedź naszą stronę >

No comments:

Post a Comment