Thursday, 30 August 2012

Brand new website launched | Zupełnie nowa strona wystartowała

Logo | Advert | Website
Logo | Reklama | Strona Internetowa
EN: Web Studio 'Marita' designed and developed a brand new website. The website was recently launched for Baltic Firewood Company based in Kilbarchan (Renfrewshire, Scotland).

Firstly the company logo was created by Web Studio 'Marita', then advert was published in local magazine: The Gryffe Advertizer (issued in September 2012)
Baltic Firewood Company website was built using HTML, ASP, CSS, and PayPal checkout.

Web Studio 'Marita' is caring about updating the website in the future as well as will care about Baltic Firewood Company online marketing.


PL: Web Studio 'Marita' zaprojektowało i opracowało nową stronę internetową. Strona internetowa została uruchomiona niedawno dla Baltic Firewood Company z siedzibą w Kilbarchan (Renfrewshire, Scotland).

Wcześniej Web Studio 'Marita’ zaprojektowało logo firmy, a następnie reklamę opublikowaną w lokalnym magazynie The Gryffe Advertizer (wydanie wrześniowe - 2012)
Strona internetowa Baltic Firewood Company została zbudowana za pomocą HTML, ASP, CSS i połączona jest z wirtualną kasą PayPal.

Web Studio 'Marita' będzie dbało o aktualizowanie strony, jak również o marketing firmy w Internecie.No comments:

Post a Comment