Tuesday, 17 April 2012

New website was launched lately | Nowa strona internetowa wystartowała ostatnio

EN: Web Studio 'Marita' designed and developed a new website. The website was launched recently for Business Service Bureau based in Poland (Bydgoszcz town).
Previously the company logo was created by Web Studio 'Marita'.
Business Service Bureau website was built using HTML, PHP, JavaScript, jquery, CSS and contains database (MySQL). The website has a various interactive tools such as forms, calculators, widgets etc.
To see the website click image or here >
 
PL: Web Studio 'Marita’ zaprojektowało i opracowało nową stronę internetową. Strona internetowa została uruchomiona niedawno dla Biura Obsługi Biznesu z siedzibą w Polsce (Bydgoszcz). Wcześniej Web Studio 'Marita’ zaprojektowało logo firmy.
Strona internetowa Biura Obsługi Biznesu została zbudowany za pomocą HTML, PHP, JavaScript, jQuery, CSS i zawiera bazę danych (MySQL). Strona ta ma wiele interaktywnych narzędzi, takich jak formularze, kalkulatory itp.
Aby zobaczyć  stronę kliknij w obrazek lub tutaj>

No comments:

Post a Comment