Friday, 31 January 2014

Latest news from Web Studio 'Marita' | Ostatnie wiadomości od Web Studio 'Marita'

EN: A new email campaign (see the email here >) was launched recently.

The email contains Web Studio 'Marita' advert as weel as information about:

 • Want to subscribe? Email us here >
 • Want to see the email? Click here >
 • Still do not know how does the email campaign work?
  Do not worry, check some explanation here or contact us to receive more detailed information.
 • For any other questions - feel free to ask!

PL: Nowa kampania e-mail (zobacz e-mail tutaj >) została uruchomiona wczoraj. 

E-mail zawierał reklamę Web Studio 'Marita', a także:

 • Chcesz otrzymywać e-maile? Napisz do nas tutaj >
 • Chcesz zobaczyć email? Kliknij tutaj >
  Nadal nie wiesz jak działa html e-mail?
  Nie martw się sprawdź wyjaśnienia tutaj lub skontaktuj się z nami, aby otrzymać bardziej szczegółowe wyjaśnienia.
 • Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania  nie wahaj sie - pytaj!

No comments:

Post a Comment