Tuesday, 21 October 2014

Belfast: decorative elements, sculptures, ornaments... | Belfast: elementy dekoracyjne, rzeźby, ozdoby...

Opera House
EN:  This is the last post regarding Belfast. Today I wanted to catch your attention to the architecture of the buildings, their decorative elements, sculptures, ornaments, etc.
Belfast, as mentioned in previous post, reminds me - in terms of architecture - Glasgow, although this is not the rule, because at the same time retains its own style and character.
In Belfast, as well as in other cities, old buildings co-exist alongside these brand new. Unfortunately, not always it looks nice, but on some things we - ordinary people - do not have any influence.
I’m not going to write an essay here, so take look at the photographs.
The weather was not too good, and I'm not a professional photographer, so please do not judge these photos in this regard :)

Previous posts about Belfast:

PL: To już ostatni wpis dotyczący Belfastu. Dziś chciałam zwrócić uwagę na architekturę budynków, ich dekoracyjne elementy, rzeźby, zdobienia itp.
Belfast, jak wspomniałam we wcześniejszych wpisach, przypomina mi pod względem architektury Glasgow, choć nie jest to regułą, bo zachowuje jednocześnie swój odrębny styl i charakter.
W Belfaście, jak i w innych miastach, stare budynki współistnieją obok tych zupełnie nowych. Nie zawsze to ładnie wygląda, ale na niektóre rzeczy, my – zwykli ludzie – nie mamy wpływu.
Nie zamierzam się tu rozpisywać, sami zobaczcie na fotografiach.
Pogoda nie była zbyt piękna, a ja nie jestem profesjonalnym fotografem, więc proszę nie osądzać tych zdjęć pod tym względem :)

Poprzednie posty o Belfaście:

© Photos / Zdjęcia – Web Studio Marita


No comments:

Post a Comment