Friday, 4 October 2013

Lately done projects | Ostatnio wykonane projekty

Bran new website - Pluckin' Magic - check it now!
EN: It was very busy time for Web Studio ‘Marita’. Three websites was updated about new content, and one brand new website was launched lately.

Rejuvenate in Cupar (Fife, Scotland) expand their business about new treatment. Since a while they offer also Aromatherapy Massage & Reflexology. Therefore, the website is updated about new information. Check the website now >

Baltic Firewood Company based in Renfrewshire offers more firewood products, so the website is updated now. The website contain shopping card powered by PayPal, and clients can order the goods online.

Viewbak B&B based in Isle on Arran (Whiting Bay) has updated their website about important information regarding dining at Viewbank, so check this here >


BRAND NEW WEBSITE was launched recently by Web Studio ‘Marita’!
Pluckin' Magic
decided to develop single page website to inform their clients about services provided. Web Studio 'Marita' took under consideration all hints about style, colors, expectation that the website owner presents to us, and the website was created to suits & satisfied Pluckin' Magic owner. Check brand new website here >

Web Studio 'Marita' priorities: client satisfaction, project is free of errors, project is delivered on time, project meets all customer requirements, high QUALITY of works.

PL: To był bardzo pracowity czas dla Web Studio 'Marita'. Trzy strony internetowe zostały uaktualnione o nowe treści, oraz zupełnie nowa strona www została zaprojektowana i uruchomiona.

Rejuvenate w Cupar (Fife, Szkocja) rozszerzyło swoją działalność o nowe kuracje. Rejuvenate teraz oferuje również masaż aromaterapeutyczny i refleksologię. Dlatego strona została zaktualizowana o nowe informacje. Sprawdź stronę teraz >

Baltic Firewood Company z Renfrewshire oferuje od kilku dni więcej produktów, więc strona www została zaktualizowana. Witryna zawiera koszyk na zakupy online wspierany przez PayPal, a klienci mogą zamówić towary poprzez Internet.

Viewbak B&B  położony na wyspie Arran (Whiting Bay) zaktualizował swoją stronę internetową o ważne informacje dotyczące obiadów serwowanych w Viewbank, więc można to sprawdzić tutaj >

Nowa pojedyncza strona internetowa została uruchomiona niedawno przez Web Studio 'Marita'! Pluckin’ Magic postanowiło opracować jedno-stronicową stronę www do informowania swoich klientów o świadczonych przez nich usługach. Web Studio 'Marita' wzięło pod uwagę wszystkie wskazówki na temat stylu, kolorów, oczekiwań, od obecnego właściciela strony internetowej  i stworzyło stronę internetową, która odpowiada tym wymaganiom i zadowala właścicieli Pluckin' Magic. Sprawdź nową stronę internetową tutaj >

Web Studio 'Marita' priorytety: zadowolenie klienta, projekt jest wolny od błędów, projekt jest dostarczony na czas, projekt spełnia wszystkie wymagania klienta, wysoka jakość prac.

No comments:

Post a Comment