Friday, 18 October 2013

Latest news & updates | Wiadomości i uaktualnienia


EN:
 1. The new email campaign was launched lately to promote new local business based in Fife – Pluckin' Magic. The owner & plucker Ian has more than 10 years experience, and is a member of BASC and Scottish Gamekeepers.

  The website contains the most important information and contact details.

  You may see html email here >

 2. Another works was done to Twisted Willow – Wedding & Event Florist website.

  In the website header is added image-link that direct to another website, when brides may vote for their florist. At the same time brides may win a second honeymoon!

  The link as well as advertising photo (in photo gallery) is added on wedding page >

  Therefore, please check the updated website here, and vote to win! >

PL:

 1. Nowa kampania e-mailowa została wysłana ostatnio, aby wypromować nową lokalną firmę z siedzibą w Fife – Pluckin' Magic. Właściciel i pracownik Ian ma ponad 10-letnie doświadczenie w zawodzie i jest członkiem BASC  i Scottish Gamekeepers.

  Strona www
  zawiera najważniejsze informacje i dane kontaktowe.

  Możesz zobaczyć HTML e-mail tutaj >

 2. Kolejne prace przeprowadzono na stronie Twisted Willow – Wedding & Events Florist.
  W nagłówku strony www jest obraz-link, które kierują do innej strony internetowej, gdzie panny młode mogą głosować na ich florystów. Jednocześnie panny młode mogą wygrać drugi miesiąc miodowy.

  Linki oraz zdjęcie reklamowe (w galeria zdjęć) dodane zostały dodatkowo na stronie ‘weddings and events’ >

  Aby sprawdzić zaktualizowaną stronę internetową kliknij tutaj i głosuj, aby wygrać! >

No comments:

Post a Comment